loading
mainpicJsme silná organizace s vlastními názory!
mainpicJsme silná organizace s vlastními názory
mainpicJsme silná organizace s vlastními názory
mainpicJsme silná organizace s vlastními názory

ČSSD na radnici

Křížovka turisté

13. 09. 2017

Křížovka ke stažení zde

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13

13. 09. 2017

Starosta městské části Praha 13

  

zve občany na

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 

Místo konání: radnice městské části Praha 13 – obřadní síň,

                       Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

 

Doba konání: středa 20. 9. 2017 od 10:00 hodin

 

Návrh programu:

 

 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého

 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové
 1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za

 2. pololetí 2017
 1. Rozpočtové změny za měsíce červen - září 2017
 1. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13
 1. Uznání uvolnění finančních prostředků vynaložených BD Petržílkova na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad a nedodělků v období 2008-2011 – Bytový dům Petržílkova
 1. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje bytových jednotek
 1. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu
 1. Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2018                                                                                           
 1. Zařazení Mateřské školy U STROMU, Ovčí Hájek 2174 do akce MAP
 1. Uzavření kupní smlouvy se společností Trigema Smart byty s.r.o.
 1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1236/28, 1236/78, 1236/126, 1236/127, 1237/10, 2228/2, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky
 1. Revokace usnesení ZMČ č. UZ 0250/2017 ze dne 12.4.2017
  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky
 1. Souhlasné prohlášení k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky
 1. Využití/nevyužití zákonného předkupního práva k rodinnému domu č.p. 969 na pozemku parc.č. 1547/2 k.ú. Stodůlky ve správě MČ Praha 13
 1. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku
 1. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13
 1. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ
 1. Dotazy a interpelace
 1. Různé

 

Ing. David VODRÁŽKA v. r. starosta 

                                                                                                                                                                                              

Do Třebonic už popáté

03. 06. 2017

Letos se v polovině května uskutečnil už 5. ročník oblíbeného pochodu do Třebonického pivovaru na pivo. U Lukáše, kde byl „start“, se sešlo neuvěřitelných 70 poutníků. Do Třebonic se šlo přes Chaby a Krteň. Po výšlapu dlouhém téměř 4 kilometry si všichni zasloužili nejen odpočinek, ale i pivečko a něco dobrého k zakousnutí. Třeba utopence, matesy nebo nakládaný hermelín. Pochodu se zúčastnili i zástupce starosty Pavel. V cíli se senioři setkali s předsedou sociálního výboru Alešem Marečkem. Všem děkujeme za účast a Staňkovu rukodělnému pivovaru v Třebonicích, který tentokrát tak trochu „praskal ve švech“, za vlídné přijetí. Tak příští rok na shledanou.

Parkování v Praze 13

02. 06. 2017

V pondělí 15. května se uskutečnilo veřejné projednání týkající se parkovacích stání s parkovacím kotoučem. Zhruba padesátce občanů, kteří se v podvečerních hodinách sešli v obřadní síni radnice městské části Praha 13, byl prezentován původní návrh, který počítal se zavedením parkování ve čtyřech vybraných lokalitách, především v okolí veřejných budov a stanic metra. Jedná se o lokality v ulici Na Zlatě, části ul. Petržílkova (u pošty a před stavbou Smart bytů), v ul. Archeologická (na malých parkovištích u OC Lužiny) a v ul. Hábova (malé parkoviště u kotelny za poštou Stodůlky). Projednání zahájil předseda výboru pro dopravu a bezpečnost Josef Zobal. Dalším z řečníků byl zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitel MČ Praha 13 Štěpán Hošna.

Opatření, které se radnice chystá zkušebně zavést od 1. července 2017, vzniklo na základě stížností občanů. Ti ve velké míře poukazovali na to, že nelze krátkodobě zaparkovat v místech kolem pošt, zdravotních středisek a podobně. Radnice chtěla před samotnou realizací návrhu znát názor občanů k této problematice.

V diskusi s občany zazněly jednoznačně podnětné návrhy, ale také ty, které se netýkaly přímo projednávaného návrhu. Veřejné jednání bylo místy hodně bouřlivé, ale přineslo spoustu podnětů pro dílčí řešení problémů spojených s parkováním. Například bude zredukován počet parkovacích míst spadajících pod režim parkování s kotoučem u OC Lužiny. Namísto původně uvažovaných 61 míst na obou přilehlých parkovištích bude pro režim parkování s kotoučem vyhrazeno pouze jedno parkoviště s přibližně 15–33 místy s dobou parkování max. 2 hodiny. V ulici Na Zlatě a v přilehlé části Petržílkovy bude vyhrazeno 42 míst s dobou parkování max. 2 hodiny, v Petržílkově ulici u pošty bude vyhrazeno cca 9 míst s dobou parkování max. 1 hodinu a v ulici Hábova za poštou bude vyhrazeno 9 míst s dobou parkování max. 2 hodiny. Režim parkování s parkovacím kotoučem bude platit v pracovní dny od 8 h do 19 hodin. Po 5 měsících bude stav parkování s kotoučem vyhodnocen a provedeny případné úpravy rozsahu nebo časového pásma.

Mokrý Butovický rohlík

01. 06. 2017

Běžecko-cyklistický závod Triatlonu sportklubu Praha a odboru životního prostředí se konal v sobotu 22. 4. na hrázi Stodůleckého rybníka v Centrálním parku. Nejmladší kategorii závodníků odstartoval zástupce starosty Pavel Jaroš. Před samotným závodem se účastníci mohli rychle posilnit dílem svátečního koláče s logy městské části a Greenways nebo butovickým rohlíkem. Akce tradičně otevřela dálkovou trasu Greenways Praha – Vídeň. Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo asi 70 lidí. Ke Dni Země byl společně do Centrálního parku vysazen strom – Javor tatarský

AntiFetFest aneb jde to i jinak!

01. 06. 2017

V letošním místním kole již 10. ročníku amatérské filmové soutěže AntiFetFest 2017 proti sobě stály tři snímky základních škol. Do celopražského finále postoupil film „Vnímáš to stejně?“ od tvůrců z DGPM Productions ze ZŠ Klausova. Vítězům předali v obřadní síni radnice ceny zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. V Praze se do soutěže přihlásilo rekordních 69 filmů ze 13 městských částí. Finále se uskuteční v kině Lucerna ve středu 14. června.

Jubilejní ekodivadélko

02. 05. 2017

První dubnový čtvrtek se Spolkový dům zaplnil dětmi z mateřských a základních škol Prahy 13. Pohádku Divadla Kapsa Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla postupně zhlédly čtyři stovky nadšených diváků. Představení ke Dni Země, zaměřená na ekologickou osvětu a výchovu dětí, pořádá odbor životního prostředí už od roku 1997. Pohádkové dopoledne zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš a zároveň vyhlásil výtvarnou soutěž. Za nejhezčí obrázky dostanou děti drobné ceny. Již tradiční ekodivadélka jsou hrazená z rozpočtu Odboru životního prostředí městské části Praha 13. 

Oslava jara ve tvůrčím duchu

01. 05. 2017

Druhou dubnovou středu odpoledne proběhla v Lukáši už čtvrtá Velikonoční jízda seniorů. Sám název je vlastně synonymem pro starobylý zvyk, který se drží dodnes například v Horní Lužici a pochází už z doby panování Karla IV. Tak proč se k této tradici nepřidat? Velikonoční jízda v Lukáši se stala oslavou Velikonoc, kterou senioři spojili s tvůrčí prací – výrobou velikonočních dekorací pro sebe nebo pro své blízké. Pod vedením odborných lektorů se vyráběly závěsné květináče tvořené pomocí dřevěných špachtlí, připínací jarní dekorace z papíru apod. Nezahálela ale ani pomlázka, kterou byly všechny přítomné dámy humánně vyšlehány. To aby neuschly a byly zdravé. Zájemců o předvelikonoční tvoření bylo letos sedmačtyřicet a připočítáme-li hosty a organizátory, dostaneme se k číslu šedesát. Účastníky Velikonoční jízdy přišli postupně pozdravit i zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

VELIKONOČNÍ FLORISTIKA

01. 05. 2017

Úterý 11. 4. bylo v naší městské části dnem konání řady báječných akcí. Jedna z nich, s názvem Velikonoční floristika, se konala i v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích. Seniorky, které si do centra přišly vyrobit velikonoční dekorace, přivítali předseda sociálního výboru Aleš Mareček společně s panem farářem Radkem Tichým. Každá z přítomných dam si pak díky své šikovnosti odnesla domů krásný výrobek a s ním i kousek jara.

Nuda? Co to je?

01. 05. 2017

Rok se s rokem sešel a paní Ludmila Kudelová z Nových Butovic oslavila v neuvěřitelně skvělé kondici už 102. narozeniny. K významnému životnímu jubileu jí přišli pogratulovat předseda sociálního výboru Aleš Mareček a pracovnice občansko-správního odboru Nikol Porazilová.

Paní Ludmila pochází z Táborska, ale převážnou část svého života je jejím domovem Praha. Žije tady už od svých patnácti let, posledních více než dvacet let v Praze 13. Po škole prodávala v módním obchodě na Letné a dodnes vzpomíná na to, jak několikrát pomáhala vybírat luxusní spodní prádlo o rok starší filmové hvězdě Lídě Baarové. Začátkem války se vdala, měla tři děti, ale pracovat nepřestala. Spodní prádlo sice už neprodávala, ale sama ho šila doma. Dnes má paní Kudelová deset vnoučat a pět pravnoučat a díky své obdivuhodné vitalitě je stále úžasnou babičkou a prababičkou. Výborně jí slouží paměť, ráda čte, občas se vypraví na krátkou procházku, dívá se na televizi a zvládne sama i dost práce. Dokonce přichystala i narozeninové pohoštění. Je zkrátka skvělá. Věřili byste, že gratulaci, kterou jí poslal starosta David Vodrážka, si přečetla bez brýlí? A když něco nejde na 100 %, tak jí pomůže vnučka, která je pro ni velkou oporou. Paní Ludmila prostě neví, co je to nuda. Většinou je dobře naladěná, činorodá a jediné, na co úplně zapomíná, je stárnutí.

Přejeme paní Kudelové, aby jí síla, dobrá nálada a hlavně zdraví vydržely ještě dlouhou řadu let.

 

Sezonu jsme odstartovali návštěvou hasičů

01. 04. 2017

Ve čtvrtek 16. března začala prvním letošním pochodem sezona tradičních seniorských výšlapů s holemi Nordic Walking. Šlo se z Lukáše na návštěvu do zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky. Výšlapu, který již poněkolikáté pořádalo Středisko sociálních služeb Prahy 13, se účastnilo přes dvacet „pochodníků“. Městskou část zastupoval zástupce starosty Pavel Jaroš.

Zbrojnice se nachází na Velké Ohradě hned naproti Lidlu. Na místě nás už čekal starosta sboru Vojta Koutek, který účastníky pochodu přivítal a seznámil je s historií sboru i s vybavením zbrojnice. A že se bylo na co dívat, dokazují fotky, které si můžete prohlédnout na www.sssp13.cz.

Po prohlídce jsme vyrazili do místa startu, tedy zpět do Lukáše. Počasí nám přálo, není tedy divu, že cesta měřící 2,9 km, nebo chcete-li 5 185 kroků, rychle uběhla. Ti, kterým přece jen vyhládlo, zakončili první výšlap v jídelně Lukáše obídkem.

Cílem dalšího pochodu bude Třebonický pivovar, kam si zajdeme na skvělé pivo. Ale to až v květnu.

Oslava v klubu

01. 03. 2017

Dne 25. ledna navštívil zástupce starosty Pavel Jaroš Klub seniorů III, jehož členové se scházejí každou středu odpoledne v Domě sociálních služeb Lukáš. Tentokrát mělo jejich setkání slavnostní charakter, protože pět členek klubu slavilo významné životní jubileum. Hezkou kytičku z rukou zástupce starosty převzaly paní Růžena Štychová, Míla Brhlíková, Věra Koubková, Božena Štičková a Jana Oktábcová. Všem oslavenkyním zástupce starosty popřál do dalších let hodně zdraví a životního elánu.

KVĚTINOVÁ RETROKAVÁRNA

01. 03. 2017

První únorové úterý navštívil Retrokavárnu fotograf František Kocmich, který vloni v říjnu vyhrál fotosoutěž Praha 13 očima seniorů. Ze své tvorby připravil do foyer Kulturního domu Mlejn malou ukázku zaměřenou na květiny různých druhů. Na kávu přišel také zástupce starosty Pavel Jaroš. Další setkání v Retrokavárně proběhnou 7. 3. a 4. 4. vždy od 14.00. Pokud se chcete přijít podívat také, nezapomeňte si rezervovat místo u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Půl století spolu

01. 03. 2017

Na Staroměstské radnici si řekli své „ano“ Věra a Jiří Maškovi 28. ledna 1967. Po 50 letech společného života si přišli tento slavnostní den připomenout 27. ledna do obřadní síně Úřadu městské části Praha 13. Poblahopřát jim přišli členové rodiny, za městskou část pak zástupce starosty Pavel Jaroš. S přáním všeho nejlepšího do dalších společných let se připojuje také občansko-správní odbor úřadu.

Sportovní plochy dostanou nový kabát

01. 02. 2017

V rámci investičních akcí zajišťovaných odborem životního prostředí bude v letošním roce kladen důraz hlavně na zlepšení možností pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Naše městská část má to štěstí, že při výstavbě sídlišť bylo pamatováno i na tyto aktivity a v rámci vnitrobloků je dostatek dětských hřišť i veřejně přístupných sportovišť. Problémem u některých je ale jejich technický stav. Dětská hřiště jsme již v minulých letech většinou celkově zrekonstruovali tak, aby odpovídala současným požadavkům na hru, ale hlavně současným bezpečnostním normám. Nyní se chceme zaměřit i na sportovní plochy. Část z nich již v minulých letech nový kabát dostala, ale hodně jich ještě čeká.

Celková rekonstrukce dvou sportovních ploch byla zahájena již v loňském roce a v průběhu letošního jara bude dokončena. Jde o hřiště ve vnitrobloku Horákova – Kettnerova a ve vnitrobloku Zázvorkova. Obě mají podobný charakter, před rekonstrukcí zde byl povrch ze zastaralých pryžových desek, které se v průběhu času začaly odlupovat. Nově bude na obou hřištích jednolitá pryž s grafikou na streetball, budou opraveny navazující dlažby a vyměněny povrchy pod stávajícími prvky. Letos budeme v těchto aktivitách pokračovat a na nový pryžový povrch se mohou těšit i obyvatelé v okolí sportovního hřiště při ulici Hostinského. Sportovní plochu s lajnováním a umístěnými koši na basketbal doplní barevné odlišení pro plošné hry a lavičky. Při této rekonstrukci bude současně zrevitalizován i prostor směrem k obchodnímu centru, který je nyní téměř bez vegetace. Vznikne zde malý parčík s kruhovým trávníkem a soliterním platanem. Nově bude vydlážděna spontánně vyšlapaná cesta a doplněny trvalkové a keřové výsadby. Vše bude doplněno novým mobiliářem.

V uplynulém období jsme také zaznamenali požadavky milovníků adrenalinu na obnovu skateparku Lužiny ve vnitrobloku Mohylová, který je nyní vybaven betonovými rampami. Proto byl připraven projekt na jeho obnovu. Jsou zde navrženy nové sportovní prvky, které lépe odpovídají požadavkům sportovců a jejich bezpečnosti. Prvky byly v průběhu přípravy projektu konzultovány s návštěvníky skateparku, aby investice do rekonstrukce byla smysluplná a splnila očekávání jeho uživatelů. Věřím, že všechny naše investiční záměry budou úspěšně dokončeny k všeobecné spokojenosti a budou hojně využívány třeba i na úkor počítačových her.

Předvánoční posezení seniorů

01. 01. 2017

Začátkem prosince se ve Spolkovém domě opět sešli zástupci 12 klubů seniorů na předvánočním setkání s představiteli Městské části Praha 13. Seniory přišel pozdravit starosta David Vodrážka, zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitel Aleš Mareček. Přání všeho dobrého přednesla vedoucí odboru sociální péče Blanka Vildová a ředitel střediska sociálních služeb Jiří Mašek.

Pro seniory byl i letos připraven kulturní program. Po duši pohladilo všechny přítomné vystoupení malých zpěváčků a tanečníků z folklorního souboru Lučinka. Hudební program obstarala kapela Koty Swing Band. Někteří si společně s nimi zanotovali, byli však i tací, kteří se nezdráhali a společně si zatančili.

Vánoční punčování? Proč ne.

01. 01. 2017

Ve středu 7. prosince zavoněl v jídelně Střediska sociálních služeb Prahy 13 vánoční punč. Už od roku 2013 se v Lukáši koná takzvané Vánoční punčování, které ale zdaleka není jen o zmíněném nápoji. Je to především o setkávání lidí, výrobě vánočních dárků, o rozsvícení vánočního stromku a příjemné adventní pohodě. K poslechu tentokrát hrála nejen vánoční klasiku skupina Proč ne. Na akci zavítali a seniory pozdravili starosta David Vodrážka, zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

Příjemná oslava narozenin

01. 01. 2017

V letošním roce jsem oslavila 92. narozeniny. Potěšila mě pozornost městské části. Její zástupci paní Nikola Porazilová a pan Aleš Mareček vytvořili velmi příjemnou atmosféru. Jejich zásluhou jsem prožila velmi příjemné odpoledne. Dovolte mi, abych touto formou poděkovala za milou návštěvu.

KOLOBĚH VODY V DIVADLE

01. 12. 2016

V úterý 15. listopadu se ve Spolkovém domě ve Stodůlkách konala dvě divadelní představení Putování ztracené kapky, aneb cesta tam a zase zpátky, o koloběhu vody v přírodě. Představení zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš. Zúčastnilo se celkem 400 dětí ze sedmi mateřských škol. Dětem se divadélko moc líbilo a dostaly do školek pracovní listy, které si s učitelkami vyplní a tak si vše zopakují.

Která opatření považujete za nejpodstatnější?

02. 11. 2016

Občané se opět vyjádřili k problémům městské části

Ve čtvrtek 13. října proběhlo již 5. veřejné fórum občanů Prahy 13 organizované podle závazné metodiky iniciativy Místní Agenda 21, k jejímž principům se Praha 13 hlásí. Na setkání v obřadní síni se dostavilo asi 6 desítek občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu městské části. Smyslem sezení byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější k řešení. Jednání zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš společně se zodpovědným politikem – předsedou výboru pro Agendu 21 Štěpánem Hošnou a moderátorkou Danou Divákovou.

 

Úvodem veřejného fóra seznámil předseda výboru pro Agendu 21 Štěpán Hošna všechny přítomné s plněním a výsledky deseti témat, které byly určeny jako priorita na Veřejném fóru v loňském roce. V další části seznámila moderátorka Dana Diváková přítomné s mechanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem – Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u příslušného stolu přednést jakékoli své podněty z dané oblasti. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně vybrali dvě nejdůležitější témata v dané oblasti. Garanti všech stolů jednotlivě všem účastníkům představili témata vybraná u svého stolu. Vždy dvě TOP témata byla sepsána na samostatný velký plakát k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník pak přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník jedenácti témat, která účastníci považují za nejdůležitější.

 

Nejdůležitějším úkolem je podle nich realizovat vybudování startovacích bytů. Mezi dalšími požadavky byly např. rekonstrukce školního hřiště Janského, podpora výstavby P+R parkovišť, rekonstrukce školních jídelen, omezení negativního vlivu zahušťování staveb na životní prostředí, zavedení modrých parkovacích zón pro rezidenty, změna pozemků pod haldou v Centrálním parku na nezastavitelné pozemky, útlum hazardu v Praze 13, vybudování jídelny pro seniory v Nových Butovicích, údržba a ošetření komunikační zeleně a zabránění zástavbě stávajících zelených ploch.

Podle metodiky Místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předložení vybraných témat k vyjádření občanům formou ankety ve STOPu a na webu městské části. Závěrem předseda výboru Štěpán Hošna přislíbil, že zmíněné podněty nezapadnou a že se jimi bude radnice v příštím období zabývat. Některá řešení však budou předána jiným subjektům, protože nejsou v kompetenci městské části.

Která opatření považujete za nejpodstatnější?

01. 11. 2016

Občané se opět vyjádřili k problémům městské části

Ve čtvrtek 13. října 2016 proběhlo již 5. veřejné fórum občanů Prahy 13 organizované podle závazné metodiky iniciativy Místní Agenda 21, k jejímž principům se Praha 13 hlásí. Na setkání v obřadní síni se dostavilo asi 6 desítek občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu městské části. Smyslem sezení byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější k řešení. Jednání zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš společně se zodpovědným politikem – předsedou výboru pro Agendu 21 Štěpánem Hošnou a moderátorkou Danou Divákovou.

 

Úvodem veřejného fóra seznámil předseda výboru pro Agendu 21 Štěpán Hošna všechny přítomné s plněním a výsledky deseti témat, které byly určeny jako priorita na Veřejném fóru v loňském roce. V další části seznámila moderátorka Dana Diváková přítomné s mechanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem – Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u příslušného stolu přednést jakékoli své podněty z dané oblasti. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně vybrali dvě nejdůležitější témata v dané oblasti. Garanti všech stolů jednotlivě všem účastníkům představili témata vybraná u svého stolu. Vždy dvě TOP témata byla sepsána na samostatný velký plakát k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník pak přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník jedenácti témat, která účastníci považují za nejdůležitější.

 

Nejdůležitějším úkolem je podle nich realizovat vybudování startovacích bytů. Mezi dalšími požadavky byly např. rekonstrukce školního hřiště Janského, podpora výstavby P+R parkovišť, rekonstrukce školních jídelen, omezení negativního vlivu zahušťování staveb na životní prostředí, zavedení modrých parkovacích zón pro rezidenty, změna pozemků pod haldou v Centrálním parku na nezastavitelné pozemky, útlum hazardu v Praze 13, vybudování jídelny pro seniory v Nových Butovicích, údržba a ošetření komunikační zeleně a zabránění zástavbě stávajících zelených ploch.

Podle metodiky Místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předložení vybraných témat k vyjádření občanům formou ankety ve STOPu a na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme ve STOPu informovat. Závěrem předseda výboru Štěpán Hošna přislíbil, že zmíněné podněty nezapadnou a že se jimi bude radnice v příštím období zabývat. Některá řešení však budou předána jiným subjektům, protože nejsou v kompetenci městské části.

Co děláme pro své zdraví?

01. 11. 2016

Den zdraví uspořádala Praha 13 za podpory hl. m. Prahy v úterý 20. 9. na Slunečním náměstí. Zahájili ho společně radní hl. města Prahy Radek Lacko a zástupce starosty Pavel Jaroš za účasti několika dalších představitelů městské části. Akce se konala v rámci aktivit Místní Agendy 21. Největší zájem zaznamenali u stánků zdravotníků, kde měli návštěvníci možnost nechat si změřit krevní tlak, zjistit hladinu cholesterolu, glukózy, triglyceridů a procento celkového tuku v těle nebo si nechat vyšetřit plicní funkce či pigmentové skvrny. Z ankety, kterou mezi návštěvníky provedla televize TV13, vyplynulo, že všichni se o svůj zdravotní stav zajímají, vědí, co by pro své zdraví a dobrou kondici měli dělat a snaží se, ale na cvičení a správnou životosprávu se jim většinou nedostává času. Na Dnu zdraví se mohli s odborníky poradit, jak změnit výživu či životní styl. Představila se také organizace České Ilco, dobrovolné sdružení stomiků (lidí s trvalým vývodem z trávicí nebo vylučovací soustavy), které radí a účinně pomáhá lidem s tímto postižením. Představilo svoji novou informační kampaň a literární soutěž vtipně apelující na „básnické střevo“ soutěžících. Den zdraví nezapomněl ani na děti, pro které byla připravena pohybová cvičení, ukázky první pomoci a procvičování paměti.

Cyklisté prozvonili Prahou

01. 11. 2016

V neděli 25. 9. se konal již desátý ročník Pražského cyklozvonění. Peloton cyklistů z Prahy 13 pozdravil zástupci starosty Pavel Jaroš, který se cyklojízdy i zúčastnil. Poté vyrazil z hráze Stodůleckého rybníka na desetikilometrovou trasu vedoucí z větší části Prokopským údolím. Cílem cesty malých i velkých cyklistů byla Praha 4, která byla letos spolu s občanským sdružením NaKole hlavním pořadatelem akce. V areálu A-Parku v Braníku se sjelo asi 1 000 cyklistů z více než 20 městských částí Prahy. Pro účastníky byl připraven zábavný program pro celé rodiny. V nabídce byla exhibice mistra světa v biketrialu Josefa Dresslera půjčovna koloběžek, koncert Richarda Tesaříka, jízda zručnosti, možnost vyzkoušet elektrokolo. Velikým lákadlem pro děti i dospělé bylo organizované zkrášlování betonových monolitů pomocí sprejů přes šablony či volně dle fantazie. Pestrou nabídku aktivit doplňovaly skákací hrady pro nejmenší, cykloservis zdarma od Bajkazylu, stánky s mapami, informačními materiály o Praze i občerstvením. Na závěr se mohl každý přidat ke spanilé jízdě historických bicyklů Veteran Bicycle Clubu až na Zbraslav. Cyklozvonění bylo součástí Evropského týdne mobility a Festivalu volného času Prahy 13.

HŮLKY MAJÍ ÚSPĚCH!

01. 11. 2016

Součástí letošního festivalu volného času byl 21. 9. také pětikilometrový výšlap Prokopským údolím. Vycházky s holemi Nordic Walking jsou mezi seniory stále oblíbenější. Bezmála tři desítky účastníků se dopravily autobusem do Hlubočep, odkud vyrazily pod vedením lektorek společnosti Senior-Help. Pochodu se zúčastnili i zástupce starosty Pavel Jaroš a ředitel pořádajícího Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek. Před radnicí účastníky přivítal předseda sociálního výboru Aleš Mareček, protože městská část akci finančně podpořila. Poslední letošní vycházka s hůlkami se konala na Lukáše – 18. října.

PIŇAKOLÁDA PODRUHÉ

01. 11. 2016

Ve čtvrtek 6. 10. vystoupilo ve Spolkovém domě pro velký zájem již podruhé populární hudební duo Piňa- Koláda. Akci zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš s předsedou sociálního výboru Alešem Marečkem, účastníky pozdravili také zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitel Miloš Drha. Odpoledne, kterého se zúčastnilo 152 seniorů, proběhlo v duchu dobré nálady, pohody a písniček k poslechu i tanci. PiňaKoláda hrála na přání a parket byl stále plný tanečníků.

Soutěž fotografů má vítěze

01. 11. 2016

V pondělí 3. října proběhlo v atriu radnice slavnostní oceňování vítězů fotografické soutěže Praha 13 očima našich seniorů, která byla vyhlášena v dubnu pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše.

Do soutěže se přihlásilo 14 fotografů seniorského věku s 28 kvalitními snímky. Ceny vítězům předával předseda sociálního výboru Aleš Mareček s vedoucí odboru sociální péče Blankou Vildovou. Vítězem se stal pan František Kocmich z Lužin (fotogalerii najdete na www.kocmich.cz), druhé místo obsadila paní Alena Prevorová, na třetím skončil pan Jiří Bína (snímek k vidění na str. 9). Speciální cenu za umělecký dojem obdržel pan Jan Beran (viz foto vlevo). Všichni účastníci obdrželi hodnotné ceny a pamětní listy. Setkání soutěžících bylo současně vernisáží výstavy jejich fotografií, kterou mohli návštěvníci radnice zhlédnout do 14. října.

Jak dál v integraci cizinců?

02. 10. 2016

Téma migrace je v současnosti jedním z nejzásadnějších témat evropských zemí. Situace v České republice se sice výrazně liší od situace v Německu nebo Francii, přesto se nás migrace týká. Obyvatelstvo Prahy 13 je navíc typické vysokým podílem cizinců s dlouhodobým pobytem na našem území. Radnice se integračními programy řadu let zabývá. Jak to vidí jednotlivé kluby v zastupitelstvu městské části? Jsou podle nich aktivity Prahy 13 v oblasti integrace cizinců dostatečné? Co v této oblasti chybí? Jaká jiná opatření by navrhovali? Zde jsou odpovědi jejich představitelů napříč politickým spektrem.

 

Česká strana sociálně demokratická

Ačkoli je téma migrace na úrovni EU nejzásadnější otázkou, pro ČR platí, že nejsme cílovou zemí současné migrační vlny. V Praze tak stabilně tvoří nejpočetnější skupinu cizinců občané Ukrajiny, Slovenska, Ruska a Vietnamu. Integrační aktivity přispívají k dosažení oboustranně přínosného harmonického soužití, vzájemného poznávání a porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Praha 13 se tradičně zapojuje do lokálních integračních programů. V roce 2015 proběhlo doučování v 6 mateřských a 4 základních školách, byly zorganizovány 3 prázdninové kursy českého jazyka, podpořeny byly volnočasové aktivity. Portfolio aktivit by tak bylo možné v budoucnu rozšířit například o sociokulturní kurzy a semináře zaměřené na české reálie, které přispívají orientaci cizinců ve společenském, sociálním, právně institucionálním a politickém prostředí. Vhodná by byla také podpora komunitního setkávání u kulatých stolů a podpora multikulturních streetových akcí.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

Domácí borci nenašli přemožitele

01. 10. 2016

V polovině září 2016 se konal již 4. ročník veřejného turnaje O pohár starosty Prahy 13 a zvláštní cenu zástupce starosty pro sociální oblast v pétanque, pořádaný Střediskem sociálních služeb Prahy 13 a spolkem Pétanque pro Vás. Hřiště v areálu Domu sociálních služeb Lukáš přivítalo 12 soutěžních trojic z městských částí Praha 13, Praha 17, Praha 6 a Praha 8. V urputném klání zvítězilo bez porážky družstvo Lukáš 2 ve složení Světlana Pospíšilová, Magda Sjögren, Eugeniusz Madej před týmy Lukáš 4 a Lukáš 1. Triumf hráčů Pétanque klubu Lukáš 13 dovršila Jana Kamberská, která zvítězila po finálovém rozstřelu v dovednostní soutěži, 2. místo obsadil Josef Procházka z týmu Prahy 17, třetí příčka patřila Zdeňku Adamcovi. Ceny nejlepším týmům i jednotlivcům předali zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Za pozornost stojí fakt, že PK Lukáš 13 vyhrál tento turnaj potřetí za sebou a jako mladý klub seniorů prokázal nezpochybnitelný sportovní růst.

Jedenapůlkrát jsem obešel zeměkouli

01. 10. 2016

V září oslavil své 85. narozeniny bývalý československý atlet a olympionik Ladislav Moc ze Stodůlek. K významnému životnímu jubileu mu přišel pogratulovat a předat dárkový balíček Aleš Mareček, předseda sociálního výboru. Využili jsme příležitosti a oslavence trochu vyzpovídali.

Manželé Mocovi a gratulanti z radnice Prahy 13

 

V článku, který o vás kdysi napsal Ota Pavel v časopise Československý voják je zajímavá věta: Laďa Moc, ostýchavý blonďatý a kudrnatý kuchařík ze Zlaté Husy, kde v pepita saku vyráběl na salátplacu švédské mísy a ruská vajíčka, neměl na sport nikdy čas. Co vy na to?

Je to pravda. Do určité doby jsem se žádnému sportu nevěnoval a sklon k této činnosti jsem neměl ani po kom podědit. To, že si můj děda chodil vydělávat od Kolína až do Vídně, tenkrát samozřejmě pěšky, se asi nepočítá, že? Co jsem podědil, byl vztah ke kuchařině. Tatínek byl vynikající kuchař. Představte si, že dokonce vařil pro prezidenta Edvarda Beneše. Abych byl přesný, připravoval jídlo ve vlaku, kterým pan prezident po návratu z Anglie jezdil. Víte, čím jsem starší, tím častěji se sám sebe ptám: Je to skutečně pravda, že jsem před šedesáti lety vytvořil světový rekord, že jsem před pětapadesáti lety vybojoval 8. místo na olympijských hrách v Římě a desetkrát se stal mistrem Československa? A všechno vlastně odstartovala vojna.

 

Říká se, že vojna dělá z chlapců muže. Z vás navíc udělala uznávaného závodního chodce.

Ve svých jednadvaceti letech jsem byl odveden k protivzdušné obraně státu do karlínských kasáren. Jakmile se v Praze objevil nějaký chodecký závod, přihlásil náš velitel celou rotu na start se slovy: „Je to lepší než plánované pochodové cvičení.“ Startoval jsem na Maninském okruhu v Holešovicích a hned potom na padesátce Praha–Poděbrady. A ta padesátka se stala mým osudem. Došel jsem ji hned napoprvé dobře. Dokonce se mi podařilo porazit úspěšného Nora Sponberga. Tehdy za mnou přišel předseda české chodecké komise Jan Svoboda a pronesl motivující slova: „Láďo, kdybys skutečně zatrénoval...!“ V roce 1953 mě převeleli z Prahy do Jihlavy a v době volna jsem tedy trénoval, trénoval a zase trénoval. A výkony každým měsícem stoupaly. Tehdy si nade mnou vzal patronát Dům armády Znojmo. Za jeho péči jsem koncem roku 1955 vyhlásil, že na jejich nově vybudovaném atletickém stadionu překonám československý rekord na 50 kilometrů. No, a nakonec z toho byl časem 4:27:27 hod. rekord světový. Svůj světový rekord jsem ještě překonal, a to 21. června 1956 v Praze na Strahově. Od roku 1956 jsem startoval v dresu Dukly a do roku 1964 vyhrával skoro všechny domácí i mnohé zahraniční závody. Tehdy to v Dukle bylo tak, že každý reprezentant musel mít určitou vizi, co bude dělat, až s reprezentací skončí. Já jsem řekl: „Jsem kuchař a rád bych dělal hotelovou školu.“ Takže při sportu jsem ještě dělal hotelovku v Mariánských Lázních a po jejím skončení ještě dvouletou hospodářskou školu.

 

V cíli chodeckého závodu v Králově Dvoře

 

Ze Zlaté Husy jste se dostal až na olympiádu.

V roce 1956 jsem byl nominován na XVI. letní olympijské hry v australském Melbourne. Všechno bylo schválené, připravené, ale den před odjezdem mi řekli, že státní bezpečnost nedoporučuje, abych jel. Byla to obrovská škoda, protože jsem v tu dobu podával ty nejlepší výkony ve své sportovní kariéře. Za čtyři roky jsem startoval na olympiádě v Římě, ale to už nebylo ono. V roce 1964 jsem svou závodní činnost ukončil a vedle trenérské práce jsem se věnoval pořádání závodu Praha-Poděbrady jako ředitel. V této práci mi jako hospodář pomáhal můj báječný kamarád Lexa Bílek, který byl rovněž úspěšný chodecký reprezentant. Na závod Praha- Poděbrady přijížděli i přední světoví chodci z Itálie, Velké Británie, Švédska, Švýcarska, Ruska, Litvy, Německa, ale i z mimoevropských států. Poté co jsem byl převelen na Slovensko, převzali funkci pořádání chodeckých závodů v Poděbradech Petr Kratochvíl a Zdeněk Simon a musím přiznat, že také oni si vedli skvěle.

 

Jaký vítr vás zavál na Slovensko?

V roce 1970 za mnou přišel plukovník Imrich Gibala s tím, že zakládají Duklu Banská Bystrica. Na rozmyšlenou, zda s ním do toho půjdu, mi dal celých 24 hodin.☺ A tak začala další etapa mého života, ta trenérská. Měl jsem štěstí, že do své skupiny jsem dostal velmi talentované a obětavé chodce, kteří tehdy tvořili reprezentační družstvo Československa. Kluci byli výborní a v družstvech i v jednotlivcích si vedli skvěle. Jozef Pribilinec získal zlatou olympijskou medaili, Pavol Blažek se stal mistrem Evropy… Na Slovensku se nám narodili dvě děti a přesto, že nám tam bylo dobře, chtěl jsem zpátky do Prahy. A co se nestalo? Přišel za mnou místopředseda ÚV ČSTV doktor Dušek s tím, že by mě v Praze potřeboval a bylo rozhodnuto. Vyměnili jsme byt a už dvacet let jsme tady na třináctce. Máte představu, kolik kilometrů jste nachodil? Já jsem si vedl deníky, kam jsem si zapisoval, kolik jsem toho při trénincích a na závodech nachodil. Těch deníků je dvanáct a kilometrů? Tak těch je 60 000. Je to neuvěřitelné, ale jedenapůlkrát jsem obešel zeměkouli. Na olympiádu jste byl nominován ještě jednou. Nejdůležitější v mém životě jsou tři etapy k získání pocitu životního štěstí. Jsou to závod Praha–Poděbrady, trenérské působení na Slovensku a úspěšná činnost rozhodčího. Za celoživotní angažovanost ve sportu, pořádání mezinárodních závodů, spravedlivé rozhodování v chodeckém sportu a fair play jednání mezi sportovci a rozhodčími jsem byl Mezinárodním olympijským výborem ke svým pětašedesátinám nominován jako vrchník chodeckých závodů na Olympijské hry 1996 do Atlanty.

 

Jako sportovec jste vybojoval řadu medailí, jako trenér, rozhodčí a také funkcionář jste obdržel nejedno ocenění a čestné uznání. Životního štěstí se vám tedy dostalo měrou vrchovatou.

Ano. Navíc mám dvě báječné děti a skvělou manželku, s kterou brzy oslavíme zlatou svatbu. Vždycky jsem si přál, abych tady zanechal stopu, kterou nesmaže čas. Snad se mi to podařilo.

K ROHANŮM NA SYCHROV, ZA CHMELEM DO ŽATCE

01. 09. 2016

Koncem května se 38 seniorů vydalo na výlet na zámek Sychrov, který pro ně zorganizoval neúnavný František Kundrát z Klubu seniorů I. Unikátní novogotický zámecký komplex z 19. století s původním mobiliářem, rozsáhlým parkem a oranžérií patřil 125 let od r. 1820 slavnému rodu Rohanů. Bylo co obdivovat, protože po Konopišti má právě Sychrov s více než 48 tisíci předměty druhý největší sbírkový fond. Se seniory vyrazil také místostarosta Pavel Jaroš. Ten pak koncem června pozval 90 členů i nečlenů klubů seniorů na výlet do Žatce. Společně s ním výletníky doprovodili předseda sociálního výboru Aleš Mareček a zastupitel Miloš Drha. I tento výlet hodnotili účastníci jako velmi povedený.

Retro kavárna zve k návštěvě

01. 06. 2016

V pondělí 25. dubna byla v Kulturním domě Mlejn uvedena do provozu Retro kavárna pro seniory. Slavnostního otevření se zúčastnili starosta David Vodrážka, jeho zástupce Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš Mareček, předseda komise pro sport Miloš Drha a další zástupci radnice. V kavárně se sešlo několik desítek seniorů, kteří projevili o možnost scházet se v kavárně zájem.

A proč právě Retro kavárna? Nejen na radnici, ale i v klubech seniorů vznikla myšlenka vytvořit v Praze 13 příjemné prostředí kavárničky, kde  by se senioři mohli setkávat, navazovat kontakty a přátelství, zahnat pocit osamění, dozvědět se něco zajímavého nebo si jen tak zavzpomínat. Pracovníci sociálního odboru společně s KD Mlejn vytvořili příjemné prostředí pro provoz kavárny ze vstupních prostor tohoto kulturního zařízení, které byly doposud nevyužité.

 

Po slavnostním otevření Retro kavárny byla zahájena vernisáž obrazů realistického malíře a výtvarníka pana Richarda Vlasáka, který namaloval pro kavárnu půvabné olejomalby. Představeny byly dvě dobrovolnice z řad seniorů, které připravily program otevření kavárny a slíbily, že se budou věnovat organizaci dalších setkání. Přítomní senioři vyplnili připravenou anketu a poskytli tak široké spektrum nápadů a námětů – nejžádanějšími tématy byly: historie Prahy 13, zdraví a bylinky, cestování, hudba, příroda, kosmetika, oblékání a móda, vaření a zdravá výživa, malování. V příjemné atmosféře při kávě za hudebního doprovodu dua Proč ne si senioři povídali a netajili radost, že se mohou osobně podílet na dalších programech.

Retro kavárna bude otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím vždy jedno úterý v měsíci od 14.00 do 16.00, nejbližší termín je 7. června. Její program na příští měsíce najdete na straně 38. Přijďte si popovídat, potěšit se a dozvědět se něco nového. Protože počet míst je omezen, doporučujeme vám rezervovat si místo u paní Aleny Houškové, sekretariát odboru sociální péče, tel. 235 011 451.

Velikonoční jízda

01. 05. 2016

Pod tímto názvem pořádá ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek tradiční setkání s velikonoční dílnou. Společně s ním přivítali 23. března v Lukáši účastnice místostarosta Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš Mareček a zastupitel Miloš Drha. Výsledkem několikahodinové práce zručných seniorek byla přehlídka krásných dekorací, kterými mohly ozdobit své domovy.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Stávající způsob zajišťování čistoty a pořádku na Praze 13 považujeme v zásadě za funkční. Při zjištění nedostatků v rámci pravidelných kontrol jsou vyzýváni vlastníci či správci pozemků, kterými jsou fyzické osoby, podnikatelé a právnické osoby (včetně MHMP, TSK hl.m. Prahy a.s., apod.). Řeší se úřední záznamy postoupené Městskou policií, stížnosti občanů a MMS zprávy zaslané kontrolním odborem. V rámci zajištění čistoty kontejnerových stání budeme podporovat dokončení již v loňském roce započatých jednání s MHMP ohledně majetkového vypořádání pozemků, na kterých jsou umístěny sběrné nádoby na směsný odpad. Podporujeme přenesení odpovědnosti za udržování čistoty a pořádku u kontejnerových stání (včetně přilehlého okolí) na vlastníky bytových domů, a to novelou zákona o hlavním městě Praze. Nádoby na směsný odpad jsou spojeny s provozem bytových domů. Předpokládáme, že toto opatření by přineslo výrazné zlepšení celkové situace v této oblasti. Štěpán Hošna, klub ČSSD

02. 03. 2016

Přestože jsou z rozpočtu městské části vyčleněny na úklid milionové částky, stížností na nepořádek neubývá. MČ Praha 13 má ve správě asi 170 ha zeleně. Jde především o parky, vnitrobloky a některé předzahrádky. Je to ale pouze část ploch, které si vyžadují pravidelný úklid. Další jsou ve správě nebo v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, TSK nebo soukromníků. Jednotlivým klubům v zastupitelstvu městské části jsme položili následující otázky: Jakým způsobem byste zapojili do zajištění čistoty a pořádku všechny dotčené subjekty? Jaká opatření byste navrhovali?

 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Stávající způsob zajišťování čistoty a pořádku na Praze 13 považujeme v zásadě za funkční. Při zjištění nedostatků v rámci pravidelných kontrol jsou vyzýváni vlastníci či správci pozemků, kterými jsou fyzické osoby, podnikatelé a právnické osoby (včetně MHMP, TSK hl.m. Prahy a.s., apod.). Řeší se úřední záznamy postoupené Městskou policií, stížnosti občanů a MMS zprávy zaslané kontrolním odborem. V rámci zajištění čistoty kontejnerových stání budeme podporovat dokončení již v loňském roce započatých jednání s MHMP ohledně majetkového vypořádání pozemků, na kterých jsou umístěny sběrné nádoby na směsný odpad. Podporujeme přenesení odpovědnosti za udržování čistoty a pořádku u kontejnerových stání (včetně přilehlého okolí) na vlastníky bytových domů, a to novelou zákona o hlavním městě Praze. Nádoby na směsný odpad jsou spojeny s provozem bytových domů. Předpokládáme, že toto opatření by přineslo výrazné zlepšení celkové situace v této oblasti.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

Paní Anička snad zastavila čas

01. 03. 2016

V Klubu seniorů III oslavila ve středu 20. ledna své 95. narozeniny paní Anna Horáková. Mezi množstvím gratulantů, kteří přišli stále usměvavé a optimistické oslavenkyni popřát, nechyběli zástupce starosty Pavel Jaroš, vedoucí odboru sociální péče Helena Volechová, předseda sociálního výboru Aleš Mareček, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek nebo přátelé z klubu seniorů, jehož členkou je od samého začátku, tedy zhruba 15 let.

 

Hodně z nás by mohlo paní Aničce závidět, co všechno zvládne. Denně si vaří, zvládá všechny domácí práce, udržuje pořádek ve svém bytě, dokonce přiloží ruku k dílu na zahradě chalupy na Křivoklátsku. Tam od jara do podzimu jezdí se svým synem, který je pro ni velkou oporou. A jaká byla samotná oslava? Skvělá – příjemná atmosféra, spousta květin, dárků, pohoštění, hudba, tanec... Některé ženy zkrátka mají to štěstí, že jim přibývající léta neubírají ani na síle ani na půvabu. A mezi takové paní Anička bezesporu patří. A my jí přejeme, aby to tak bylo ještě dlouhou řadu let.

Neziskovky na radnici

01. 02. 2016

Pravidelné setkání místních neziskových organizací s vedením radnice se uskutečnilo 15. prosince. Zástupce neziskovek, které poskytují  sociální a návazné služby klientům v Praze 13 a jsou podporovány dotacemi z rozpočtu městské části, přivítali místostarosta Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš Mareček a vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví Helena Volechová. Na programu byla kromě poděkování za dosavadní spolupráci diskuze o dalším směřování sociálních služeb v městské části

iconSídlo sekretariátu
OVV
Ohradské náměstí 1627
152 00 Praha 13
icon+420 602 459 198
iconovv.praha13@cssd.cz
iconwww.cssdpraha13.cz