loading
mainpicJsme silná organizace s vlastními názory
mainpicJsme silná organizace s vlastními názory!
mainpicJsme silná organizace s vlastními názory
mainpicJsme silná organizace s vlastními názory

ČSSD na radnici

Ceny bytů

08. 09. 2018

Neustále se zvyšující ceny bytů způsobily, že pro normální pracující lidi se vlastní bydlení stalo nedostupným luxusem. Je nutné proto znovu vybudovat městský bytový fond poskytující nájemní bydlení za rozumnou výši nájemného. Obcím včetně Prahy 13 může pomoci připravovaný program Výstavba Státního fondu rozvoje bydlení. Jeho uvažovaná alokace 2 miliardy Kč ročně je však velmi nízká. Navrhujeme proto přijmout i další opatření, která zlevní život v Praze. Jednou z podmínek pro investory by mělo být, že alespoň 10% nově vznikajících bytů z každého projektu dostane do vlastnictví obec. Hlavní město Praha musí také začít pořádně využívat své vlastní pozemky a začít na nich stavět buď sama, nebo ve spolupráci se soukromým investorem. Taková spolupráce by přinesla i kultivaci chování developerů, kteří by již nemohli vůči obyvatelům sousedících s jejich připravovaným projektem bytových domů a svému blízkému okolí vystupovat tak arogantně a přezíravě, jako je tomu dnes.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

Další vydařený výlet

07. 09. 2018

Ve dvou květnových dnech se senioři Prahy 13 zúčastnili výletu na zámek Nelahozeves, který se uskutečnil pod záštitou a s účastí místostarosty Pavla Jaroše. Zdejší zámek je jednou z nejkrásnějších renesančních staveb v Čechách. Narodil se zde také hudební skladatel Antonín Dvořák, jehož rodný dům mohli senioři také navštívit. Všichni účastníci byli výletem nadšeni.

Strom Svobody 2018

06. 09. 2018

Stromy Svobody symbolizují vznik Československé republiky. V letech 1918 a 1919 jich lidé vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků atd. Stromy byly ověšené stuhami a k jejich kořenům se ukládaly pamětní listy. Okolní domy zdobily praporky, zpívala se hymna... Stromy Svobody se sázely i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968). Vždy, když si lidé chtěli opět připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.

Podobnou velkou oslavu pořádá u příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky Nadace Partnerství. Do oslav se 27. září od 10 hodin zapojí i MČ Praha 13 výsadbou našeho Stromu Svobody – Lípy srdčité. Ta za účasti občanů městské části najde své místo na spodním okraji Panské zahrady.

Akci organizuje odbor životního prostředí a koná se v rámci místní Agendy 21. Nad akcí převzal záštitu místostarosta Pavel Jaroš.

OBRÁZKY K POHÁDCE ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

05. 09. 2018

Každoročně pořádá odbor životního prostředí pro děti z mateřských a základních škol Prahy 13 divadelní představení konané u příležitosti Dne Země. Tentokrát se divadélko konalo v květnu a také letos ho zahájil místostarosta Pavel Jaroš, který zároveň vyhlásil výtvarnou soutěž. Mezi nejhezčí obrázky ke zhlédnuté pohádce Zvířátka a loupežníci patřily ty, které do soutěže poslaly děti z mateřských škol Ovčí hájek a Podpěrova. Těm také 27. června předal místostarosta Pavel Jaroš drobné ceny v podobě sladkostí, omalovánek, pastelek a dalších drobností.

Jak to vidí...

04. 09. 2018

Pavel Jaroš, místostarosta
Pořád je co zlepšovat

Máte za sebou své první volební období na třináctce ve funkci místostarosty. Jak jej hodnotíte?

V politice je to jako v životě. Nemůžete být úspěšní úplně ve všem a je dobré uvědomovat si, na čem se ještě dá zapracovat. Je zde stále dost věcí, které mě trápí a zatím se mi je nepodařilo dotáhnout do zdárného konce. Nicméně si myslím, že spousta věcí se podařila, výsledky se dostavily, a to i díky profesionálnímu přístupu a obětavé práci pracovníků úřadu.

Zmínil jste, že člověk nemůže být ve všem úspěšný. Co naopak v souvislosti s prací pro Prahu 13 považujete za úspěch?

Ve své gesci mám životní prostředí, sociální oblast a dopravu. Co se sociální oblasti týče, jsem rád, že se podařilo získat relativně dost finančních prostředků z magistrátu. Mohli jsme tak zajistit lepší péči o naše seniory a financovat jejich aktivity. Naopak mne mrzí, že se nám  dosud nepodařilo přesvědčit magistrát, aby na pozemku v Oistrachově ulici vybudoval sociální zařízení typu Domova s pečovatelskou službou. To by případně byl jeden z hlavních cílů pro příští volební období. Faktem je, že se nám za finanční prostředky naší městské části podařilo vybudovat jiný typ sociálního zařízení – Domov pro seniory v ulici Za Mototechnou. Myslím ale, že by zde pro naše občany našly velké využití oba projekty. V současné době řešíme možnost rozšíření kapacity Střediska sociálních služeb Prahy 13, kde bychom chtěli zřídit komunitní centrum. To by sloužilo nejen našim seniorům, ale i ostatním sociálním skupinám, např. matkám s malými dětmi nebo mladým lidem z Prahy 13. Zkrátka by šlo o místo, kde se setkávají různé sociální skupiny a navzájem se obohacují. Nyní jednáme s magistrátem o poskytnutí finančních prostředků. Do mé kompetence spadá také oblast životního prostředí. Mám pocit, že když se občané projdou po naší městské části, je jasně patrné, že se této oblasti aktivně věnujeme – vznikají nová sportoviště, revitalizujeme dětská hřiště i celé vnitrobloky, vznikají populární posilovny pod širým nebem... Je toho zkrátka dost. Co mě mrzí je fakt, že některým občanům udržování čistoty a pořádku ve svém okolí vůbec nic neříká. Mám na mysli například odhazování odpadků či nepořádek kolem kontejnerů. A přitom se ročně z rozpočtu městské části Praha 13 proinvestuje na úklid, údržbu a péči o zeleň téměř 47 milionů korun.

Jak hodnotíte komunikaci mezi jednotlivými politickými stranami v Praze 13? Je zde možnost domluvy?

Politici by měli jednat a dosáhnout dohody, ovšem ne vždy to jde hladce. Ale v zásadě se dá říci, že na zastupitelstvu jsme schopni dobře argumentovat i vzájemně si naslouchat. Všem by nám mělo v první řadě jít o prospěch obyvatel.

Existuje něco, co vás na práci místostarosty překvapilo nebo vyvedlo z míry?

Občas člověka něco trochu zaskočí, co mě ale vadí, jsou věci se kterými ani při nejlepší vůli nemohu téměř nic dělat. Týká se to například údržby zeleně a stížností nebo kritiky s ní spojené. Uvedu příklad – jen část pozemků v městské části spadá do naší správy. Například v Centrálním parku jsou naše pozemky včas posečeny, ale na úseky spadající do správy magistrátu, Technické správy komunikací hl. města Prahy, Dopravního podniku či soukromníků vliv nemáme. Stížnosti občanů samozřejmě předáváme dál a žádáme nápravu, ale... Občané chtějí upravené plochy všude, to je pochopitelné.

Byla za dobu působení ve vedení Prahy 13 nějaká situace, která byla vyloženě úsměvná?

V čerstvé paměti mám třeba závody organizované rybáři SDH Třebonice. Bylo to v dubnu a já se tehdy stal novým členem Rybářského cechu. A abych si to užil, tak mě ponořili do kádě s vodou přímo mezi kapry. Vím, že se všichni skvěle bavili.

Na co byste se v případě svého zvolení v dalším volebním období zaměřil?

Rád bych dotáhl do konce již zmíněný nový projekt Domova s pečovatelskou službou. Myslím, že tento druh sociálního zařízení tady chybí. Jde vlastně o malometrážní byty pro ještě soběstačné seniory, kteří nepotřebují tak často péči sester a lékařů. Rád bych, aby se zde začaly stavět startovací byty pro mladé lidi a matky s malými dětmi. A ještě stále tady zbývá dost sportovišť a dětských hřišť k revitalizaci.

Kde berete zdroj své inspirace? Existuje nějaký politik, který je vám sympatický?

Generál Charles de Gaulle, protože za ním byla vždycky vidět tvrdá práce. Zajímavou osobností a pro mě vzorem byl také německý sociálně demokratický kancléř Helmut Schmidt.

Rekordní účastí ke zdraví

03. 09. 2018

Jednodenní festival Den zdraví, pořádaný v rámci místní Agendy 21, se uskutečnil koncem června na prostranství před radnicí MČ Prahy 13. Jednalo se v pořadí již o třetí ročník této akce, která si klade za cíl informovat veřejnost o novinkách v oblasti zdraví a zodpovědného životního stylu a působí v oblasti prevence. Festival svým úvodním slovem zahájil starosta David Vodrážka za přítomnosti místostarosty Pavla Jaroše, předsedy výboru pro MA 21 Štěpána Hošny a dalších zastupitelů Prahy 13. Akce se konala pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast bydlení a zdravotnictví Radka Lacka.

Zajištěním více než 30 stánků, které návštěvníkům nabídly nespočet informací, ochutnávek, ale i dárků, se letošní ročník zapsal mezi nejúspěšnější. Důkazem, že podobné akce máme i nadále realizovat, je pro nás rekordní návštěvnost veřejnosti, která byla složena ze všech věkových kategorií. Jsme rádi, že se jí v hojném počtu účastnily především maminky s dětmi i senioři, kteří ponejvíce využívali možnost měření krevního tlaku, funkce metabolismu či spirometrii. Děti z MŠ a ZŠ za doprovodu svých vyučujících využily možnost zapojit se do soutěží a odnést si zajímavé a především praktické ceny, jako například zubní kartáčky, sportovní doplňky a mnohé další. Všichni návštěvníci pak mohli v rámci bezplatné nabídky ochutnat zdravé potraviny, nápoje, využít služby maséra či zubní hygieničky. Nechyběla ani anketa, tentokrát na téma Jak jsme zdraví v Praze 13, a tematicky zaměřené soutěže. V rámci Dne zdraví byla také vyhodnocena soutěž Na kole jen s helmou, jejíž vítěz si mohl odnést hlavní cenu v podobě jízdního kola.

Inspirativní setkání

02. 09. 2018

Poslední květnový den se v sídle Vodafonu na náměstí Junkových ve Stodůlkách uskutečnilo pod záštitou místostarosty Pavla Jaroše setkání organizací neziskového a soukromého sektoru, které působí v Praze 13. Cílem setkání, které se konalo v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, byla inspirativní diskuze o projektech z oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti, které v naší městské části vznikají. Zároveň šlo o příležitost poznat ty, kteří za projekty stojí, a zlepšují tak své okolí nebo městskou část.

 

Veřejné fórum

01. 09. 2018

V rámci aktivit místní Agendy 21 si vás dovolujeme srdečně pozvat na již 7. Veřejné fórum pro občany Prahy 13, které se uskuteční v pondělí 17. 9. 2018 od 17.00 hodin v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí. Fórum je příležitost vás, občanů, veřejně se vyslovit k tématům, která jsou pro vás důležitá a zaměřit se na ně. Využijte možnost přispět k rozvoji naší městské části a aktivně se na něm podílet. Fórum se koná za účasti místostarosty Pavla Jaroše, odpovědného politika MA 21 Štěpána Hošny a dalších zástupců MČ Praha 13.

Návrh programu 20. zasedání zastupitelstva MČ konaného dne 20.6.2018

19. 06. 2018

Návrh k náhledu zde

Cesta na západ

08. 06. 2018

V polovině dubna se šel pod názvem Cesta na západ v pořadí druhý letošní seniorský pochod Nordic Walking. Byl ale prvním, kdy se konkrétní místo cíle nahradilo jen směrem. Snahou účastníků bylo dojít na co možná nejzápadnější cíp naší městské části. Stalo se jím místo pod dálnicí – Pražským okruhem, které je vzdálené zhruba 200 metrů západně od Třebonického rybníka. Na paměť dosažení „nejzápadnějšího bodu“ byly na Klubovnu rybářského spolku Třebonice slavnostně umístěny dvě cedule – směrovky. Jedna zobrazuje nejzápadnější cíp České republiky – Újezd u Krásné, vzdálený od Třebonic vzdušnou čarou 157 km. Druhá pak nese název mysu Cabo da Roca v Portugalsku – nejzápadnějšího pevninského výběžku kontinentální Evropy vzdáleného od Třebonic přímou čarou pouhých 2 260 km. Dvě místa – obec a mys, která pro většinu z nás byla dosud neznámá, jsou po vzdálenostním zaměření pro nás vlastně geograficky blízká. Výšlapu dlouhého cca 5 km se zúčastnilo přes třicet lidí. Jako vždy byla jedním ze spoluorganizátorů pochodu městská část, za kterou pochod od Kuželkárny v Centrálním parku odstartoval starosta David Vodrážka. Na místostarostu Pavla Jaroše, který šel celou cestu až do cíle, pak připadl úkol připevnit u Třebonického rybníka zmíněné směrovky.

AntiFetFest aneb Jde to i jinak!

07. 06. 2018

V letošním místním kole již 11. ročníku amatérské filmové soutěže pro žáky a studenty ze základních a středních škol s tématikou rizikového chování AntiFetFest proti sobě stály dva snímky základních škol. Do celopražského finále postoupil film „Šikana s.r.o.“ od tvůrců Kluci z IX.A ze ZŠ Klausova. Vítězům předali v obřadní síni radnice ceny místostarosta Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Do soutěže AntiFetFest 2018 aneb Jde to i jinak! se přihlásilo rekordních 60 filmů ze 14 pražských městských částí. Finále se uskuteční v kině Lucerna ve středu 13. června.

Rybářský cech má nového člena

06. 06. 2018

V dubnu se u místního rybníka v Třebonicích konaly tradiční rybářské závody, které organizovali rybáři při Sboru dobrovolných hasičů Třebonice. S finančním přispěním městské části byla před závody v rybníce doplněna rybí obsádka a zakoupeny ceny pro vítěze. Na startu se sešlo 50 závodníků. Vítězem se nakonec stal Pavel Poláček, který chytil celkem 8 kaprů o celkové délce 460 cm. Pro rybáře, kteří obsadili první tři místa, byly připraveny hodnotné ceny. V průběhu závodu proběhlo slavnostní přijímání nového člena do řad třebonických rybářů. Pasován rybářem rybářským právem s následným pokropením vodou z Třebonického rybníka byl místostarosta Pavel Jaroš. Na dodržování postupu při přijetí nového člena do cechu rybářského osobně dohlíželi starosta městské části David Vodrážka a David Hruš, předseda třebonických rybářů.

Greenways Praha – Vídeň otevřena

05. 06. 2018

Běžecko-cyklistický závod Butovický rohlík, který pořádají Triatlon sportklub Praha a odbor životního prostředí se konal v sobotu 21. dubna na hrázi Stodůleckého rybníka v Centrálním parku. Akce tradičně otevřela dálkovou trasu Greenways Praha – Vídeň. Počasí se vydařilo, takže závodníků a ostatních návštěvníků se tentokrát sešlo okolo dvou set. Jelikož se akce koná také ke Dni Země, byl do parku vysazen nový strom – javor tatarský.

Nejmladší kategorii závodníků odstartoval starosta městské části David Vodrážka spolu s místostarostou Pavlem Jarošem. Před závodem se účastníci mohli posilnit dílem svátečního koláče s logy městské části a Greenways, na vítěze pak čekal pravý butovický rohlík a šátek s logem závodu.

Rostou rychlostí blesku

04. 06. 2018

Je to teprve pár měsíců, kdy v naší městské části spatřila světlo světa první knihobudka. Zájem o knížky byl a je veliký, takže další na sebe nenechaly dlouho čekat. V květnu byly otevřeny hned dvě. Pořadové číslo pět mají knihobudky ve FZŠ Trávníčkova. Jedna stojí ve školní hale a je určena především žákům a pracovníkům školy. Druhou, u hlavního vchodu, mohou využívat také rodiče a návštěvníci školy. Malé slavnosti „otevření“ knihovny se zúčastnili zástupci školy, žáci, ale také zastupitel Vít Bobysud a členové výboru pro výchovu a vzdělávání. Další knihovna, která naplňuje již osvědčený princip „PŘEČTI-VRAŤ-VYMĚŇ“, je nově u Střediska sociálních služeb Prahy 13. Je sice šestá, ale první, která je umístěná venku. To znamená, že knížky jsou k dispozici nejen návštěvníkům Lukáše, ale i široké veřejnosti. Možná by si nějakou knížku vybral i starosta David Vodrážka nebo místostarosta Pavel Jaroš, kteří byli spolu s dalšími zástupci městské části zahájení provozu této mini knihovny přítomni.

 

Den Země s rekordní účastí

03. 06. 2018

V úterý 19. dubna proběhla v Centrálním parku kampaň ke Dni Země, která je v Praze 13 cíleně zaměřená zejména na nejmladší obyvatele a také na rodiny s menšími dětmi. Jde o vzdělávací akci, kterou hravou formou zasvěcuje účastníky do oblasti ochrany přírody a životního prostředí.

Letos jsme zaznamenali rekordní účast, přišla zhruba tisícovka dětí se svými učiteli a vychovateli i celé rodiny. Děti si zahrály terénní hru připravenou odborem životního prostředí, ve které poznávaly zvířata a rostliny, sekce ekovýchovy byla v režii organizace Lesy hl. m. Prahy. Na děti čekal Tajemný les – stánky plné poznání a her. Moc nás potěšily dobré znalosti dětí, které byly za splněné úkoly odměněny.

Do kampaně pořádané odborem životního prostředí v rámci místní Agendy 21 se aktivně zapojili i starosta David Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš.

Stromy Olgy Havlové se staly symbolem dobré vůle

02. 06. 2018

Při příležitosti nedožitých 85. narozenin bývalé první dámy zasadí letos Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové po celém Česku 85 stromů. Praha 13 se k této akci s radostí připojila. V pondělí 23. dubna tak byl ve stodůleckém parku poblíž ulice U Kašny za přítomnosti vedení MČ Praha 13 zasazen v pořadí již devatenáctý strom Olgy Havlové.

Symbolické zasazení stromu provázelo krátké vzpomínání na první dámu a její intenzivní charitativní aktivity. Pár vzpomínek přidali také senioři z Domu sociálních služeb Lukáš, kteří si na dobu, kdy Olga Havlová žila, dobře pamatují. Pak už přišel na řadu samotný akt zasazení stromu – kaštanovníku jedlého, do kterého se zapojili i starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s místostarostou Pavlem Jarošem a zastupitelkou Ludmilou Tichou.

V roce 1993 zasadila paní Olga Havlová Lípu dobré vůle v Olomouci – Topolanech a dnes už je z malé sazenice velký košatý strom. Výbor dobré vůle se tímto krásným aktem inspiroval. „Novými stromy rozesetými po celé naší republice chceme symbolicky vložit odkaz Olgy Havlové do srdcí lidí dobré vůle,“ řekla Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

„Je nám ctí, že se mohla Praha 13 připojit k tak zajímavému projektu. Symbolika zasazení stromu je namístě a navíc tím prospíváme životnímu prostředí kolem nás,“ řekl při akci starosta David Vodrážka. Seznam míst, kde bude Výbor dobré vůle společně se svými partnery v průběhu roku vysazovat stromy Olgy Havlové, naleznete zde: http://www.vdv.cz/projekty/rok-olgy-havlove/.

Senior akademie byla zakončena

01. 06. 2018

Odbor sociální péče ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy zajistil pro místní seniory cyklus přednášek z oblastí prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, základů první pomoci, domácího násilí a podobně. Třináctidílný cyklus nazvaný Senior akademie probíhal od 21. února do 16. května každou středu odpoledne v obřadní síni radnice. Celkem se přihlásilo 69 seniorek a seniorů. Valná většina z nich se poctivě účastnila všech přednášek. Pamětní list o absolvování akademie získalo 65 seniorů.

Na závěrečném setkání předali absolventům pamětní listy zástupci městské části – starosta David Vodrážka, místostarosta Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Hlavní město Praha bylo zastoupeno radním Liborem Hadravou. Za městskou policii byli přítomni Lenka Hofmanová z oddělení prevence a Přemysl Pavlas z obvodního ředitelství.

Návrh programu jednání MČ

14. 05. 2018

Ke stažení zde

Přejeme hodně zdraví a štěstí

06. 05. 2018

V roce 1998 vznikl díky podpoře a zájmu vedení městské části Praha 13 první klub seniorů. Na jeho vzniku se aktivně podílela paní Svata Bulířová, která se stala jeho první vedoucí. Z počátku byla přesvědčená, že Klub seniorů I, který tehdy působil v Běhounkově ulici, povede pouze chvíli. Nakonec tato chvíle trvala až do závěru roku 2016. Paní Svatava se narodila 1. dubna 1928 v Mostě, ale brzy se s rodiči přestěhovala do pražských Vršovic. Křtěná Vltavou sice není, ale od útlého dětství se v Praze cítila doma. V dubnu oslavila paní Svatava Bulířová významné životní jubileum. K 90. narozeninám jí do Domova Palata přišli pogratulovat místostarosta Pavel Jaroš, další zástupci naší městské části i řada členů jejího bývalého klubu.

Každý symbol jara byl jedinečný

05. 05. 2018

V Komunitním centru svatého Prokopa v Nových Butovicích se koncem března konala již tradiční Velikonoční floristika. Seniorky, které si nenechaly tuto předvelikonoční akci ujít, si tentokrát mohly vytvořit proutěný věneček se symboly Velikonoc a nastávajícího jara. Ačkoli každá z přítomných dam měla k dispozici stejný materiál, byl každý věneček jedinečný a nesl osobitost své autorky. Na závěr bylo opravdu těžké vybrat tři nejzajímavější, jejichž autorky si po zásluze odnesly odměnu. Tu jim předal místostarosta Pavel Jaroš, pod jehož záštitou se již třetí Velikonoční floristika uskutečnila.

PiňaKoláda tradičně nezklamala

04. 05. 2018

Pro velký zájem seniorů se v úterý 27. března uskutečnilo ve Spolkovém domě další hudební vystoupení populární skupiny PiňaKoláda. Již tradičně ho zahájil starosta David Vodrážka za přítomnosti místostarosty Pavla Jaroše, který společně se zastupitelem Milošem Drhou vyzval přítomné dámy k tanci. Odpoledne plného hudby a příjemné atmosféry se zúčastnilo 164 seniorů. PiňaKoláda hrála na přání a parket byl po celou dobu plný tanečníků. Jsme rádi, že se odpoledne seniorům líbilo a věříme, že PiňaKoláda nebyla na třináctce naposledy. Akce se uskutečnila pod záštitou předsedy sociálního výboru Aleše Marečka.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

03. 05. 2018

Ve čtvrtek 22. března se uskutečnilo v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí vítání občánků, na kterém bylo přítomno 36 nově narozených dětí naší městské části. Místostarosta Pavel Jaroš pozdravil všechny rodiče i jejich děti a popřál jim mnoho zdraví a štěstí. Oficiálně noví občánci Prahy 13 se zároveň stali spolukmotry stromu, který se jmenuje Liliovník tulipánokvětý a byl vysazen na břehu Stodůleckého rybníka v Centrálním parku. Společné setkání zpestřilo vystoupení dětí z Mateřské školy Zahrádka.

Přišli se vyjádřit

02. 05. 2018

Ve středu 11. dubna se v obřadní síni radnice Prahy 13 konalo další ze série Veřejných projednání v rámci aktivit místní Agendy 21. Veřejnosti byl prezentován projekt výstavby Agility hřiště u Volcana a návrh revitalizace vnitrobloku Chalabalova. K přítomným občanům promluvil místostarosta Pavel Jaroš společně s odpovědným politikem MA 21 Štěpánem Hošnou. Jednotlivé podněty občanů k představeným záměrům byly podrobně diskutovány a poté předány projektantům k prověření a k zapracování do jednotlivých projektů. Těší nás, že lidé svou možnost vyjádřit se ke změnám v naší městské části využívají a veřejná projednání tak plní svůj účel.

Modernizace hřišť pokračuje

01. 05. 2018

Zástupci městské části Praha 13 v pondělí 9. dubna uvedli do provozu zrekonstruované dětské hřiště, které se nachází ve vnitrobloku ulice Bellušova. Hřiště je primárně určeno dětem starším šesti let, které zde mohou využívat jak nové, tak i zmodernizované herní prvky. K dispozici je zde mimo jiné houpací kolotoč, malý skokanský můstek či víceúčelový cvičební rám na posílení celého těla. V rámci renovace byla zachována tubusová skluzavka a hřiště bylo dovybaveno několika lany, po kterých se dá šplhat.

„Jsem rád, že i v letošním roce pokračujeme v sérii revitalizací hřišť a sportovišť v naší městské části. V žádostech o dotace na modernizaci vnitrobloků jsme velmi úspěšní, což mě těší,“ řekl starosta Prahy 13 David Vodrážka.

„Vnitrobloky, které jsou součástí rondelů, obyvatelé Prahy 13 velmi rádi využívají. Chceme jim poskytnout příjemný prostor, kde mohou napříč generacemi trávit svůj volný čas. Postupně jsou modernizována hřiště pro menší i větší děti, sportoviště a jsou budovány venkovní posilovny,“ dodal místostarosta Pavel Jaroš.

Investice do zrekonstruovaného dětského hřiště ve vnitrobloku Bellušova činila 1 128 015 Kč včetně DPH.

Návrh Programu ZMČ 18. 4. 2018

16. 04. 2018

Návrh programu ZMČ 18. 4. 2018

Návrh programu jednání Rady MČ

06. 04. 2018

Program 7 Schůze rady MČ

Program 19 ZMC

Svět kolem nás ve fotografii

03. 04. 2018

Úřad městské části Praha 13 vyhlašuje fotosoutěž pro seniory na téma Svět kolem nás. Soutěžní fotografie – maximálně tři – zasílejte od 15. dubna do 15. září 2018 na e-mail zelenkovah@p13.mepnet.cz nebo je osobně odevzdejte na radnici Prahy 13 v obálce označené „ Fotosoutěž“. Fotografie budou prezentovány na výstavě v prostorách radnice, kde při vernisáži dojde i k vyhlášení Nej fotografie. Vybrané fotografie budou odměněny. Fotosoutěž je vyhlášena ve spolupráci s odborem sociální péče. Záštitu převzali místostarosta Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

Kulaté výročí svátku žen

02. 04. 2018

Mezinárodní den žen, který spadá na 8. března, se už sto deset let slaví v mnoha zemích po celém světě. Dnes, pomineme-li jeho základní myšlenku, je to den, kdy je většina mužů k ženám pozornější, udělá jim radost kytičkou, dárkem... Přesto, že už řadu let není MDŽ oficiálním svátkem, oslava tohoto dne nezanikla. Dříve narozené dámy si ji užily ve Spolkovém domě, kde se při příležitosti jejich svátku konalo setkání členů klubů seniorů. Záštitu nad akcí převzal místostarosta Pavel Jaroš, který každou z přítomných žen obdaroval krásným tulipánem. Příjemnou atmosféru setkání ještě podtrhnul Koty swing band, když všem přítomným zahrál k poslechu i k tanci.

V Retrokavárně je vždy plno

01. 04. 2018

V úterý 6. března se uskutečnilo další setkání seniorů z naší městské části v Retrokavárně, kterého se účastnil i místostarosta Pavel Jaroš. Ten následně navštívil Turistický klub seniorů, kde se seniory prodiskutoval akce pořádané MČ Praha 13.

Vydařená oslava

03. 03. 2018

Letošní rok začal v Klubu seniorů II změnou. Hned první lednové úterý totiž předala své nástupkyni pomyslné žezlo dlouholetá vedoucí klubu Milada Tomašovičová. O týden později se ale setkání seniorů neslo v úplně jiném duchu. Dvě členky, paní Marie Johnová (90 let) a paní Jaroslava Kožková (82 let) slavily narozeniny. Příjemnou atmosféru ještě umocnilo hudební vystoupení dua Proč ne. Mezi gratulanty, kterých bylo opravdu hodně, byl také zástupce starosty Pavel Jaroš. Ten oběma dámám popřál do dalších let hodně štěstí, vitality, ale hlavně zdraví.

Zkoušky dopadly skvěle

02. 03. 2018

Koncem ledna se v Taekwondo WTF klubu Praha konaly zkoušky dětí na vyšší pásy. Probíhaly podle daných pravidel a všichni prokázali nejen své zaujetí, ale především připravenost. Tu do jednoho dokázali tím, že zkoušky úspěšně složili. V průběhu zkoušek hlavní trenér poděkoval jménem klubu zástupci starosty Pavlu Jarošovi za podporu, kterou klubu městská část Praha 13 poskytuje. Díky ní již několik let nemusel zdražovat kurzovné, a to navzdory faktu, že náklady na chod klubu se neustále zvyšují.

 

Členové klubu z FZŠ prof. Otokara Chlupa spolu s hlavním trenérem Martinem Břeněm a zástupcem starosty Pavlem Jarošem

Taekwondo WTF klub Praha sdružuje přes 200 dětí. V Praze 13 cvičíme v řadě škol – FZŠ prof. Otokara Chlupa, ZŠ Klausova, FZŠ Brdičkova, pobočky máme i ve FZŠ Mezi Školami nebo v ZŠ Mládí. Tréninky probíhají standardně dvakrát v týdnu. Pokud chcete patřit k nejlepším a budete mít zájem, můžete navíc zdarma trénovat i v dalších našich vybraných školách. Pro zájemce pořádáme jednou měsíčně i oblíbené tzv. Taekwondo víkendy či letní soustředění. Více na www.taekwondo-praha.cz.

Senior Akademie odstartovala

01. 03. 2018

Praha 13 opět navázala spolupráci s Městskou policií hl. města Prahy a společně zorganizovaly druhý ročník úspěšné Senior Akademie, která se zabývá účinnou prevencí kriminality.

Senior Akademie, nad kterou převzal záštitu zástupce starosty pro so ciální oblast Pavel Jaroš, je cyklus vzdělávacích programů prevence kriminality, ochrany života, zdraví a majetku zaměřených na seniory. Moderní alternativní metodou, založenou na principu univerzity třetího věku, přednáší strážníci městské policie účastníkům aka demie, jak se chovat v krizových situacích, předcházet trestné činnosti nebo jak účinně přivolat pomoc. V rámci programu mohou senioři a zdravotně postižení občané s trvalým pobytem v Praze 13 a v Praze–Řeporyjích absolvovat celkem třináct přednášek, které se  konají pravidelně každou středu od 14 do 16 hodin v obřadní síni radnice.

Do programu akademie se zapsalo téměř sedmdesát seniorů, kteří se dozvědí více o zajištění osobního bezpečí, zabezpečení majetku, o finanční gramotnosti, kriminalistice, základech první pomoci, obraně proti podvodníkům nebo domácímu násilí, o povinnostech při chovu psů apod. Součástí cyklu je také návštěva Muzea Policie České republiky, Psího domova v Tróji nebo Centrálního operačního střediska městské policie.

 

 

Projekt prevence kriminality Senior akademie probíhá v rámci aktivit místní Agendy 21 a je realizován zdarma. Jeho slavnostní zahájení připadlo na středu 21. února. Seniory přivítali místostarostové Petr Zeman a Pavel Jaroš společně s Lenkou Hofmanovou z oddělení prevence městské policie.

TŘÍKRÁLOVÉ ZPÍVÁNÍ V LUKÁŠI

02. 02. 2018

V pondělí 8. ledna se uskutečnil v Lukáši tradiční Tříkrálový koncert. Dětské sbory Klíček a Notečka z FZŠ Mezi Školami zazpívaly pod vedením sbormistryně Aleny Panochové pásmo vánočních písniček a koled. Přes 20 dětí svým zpěvem vytvořilo ve zcela zaplněném sále příjemnou atmosféru. Ta byla ještě umocněna na závěr vystoupení, kdy si všichni společně zazpívali My tři králové jdeme k vám. Koncertu se zúčastnil starosta David Vodrážka, který s místostarostou Pavlem Jarošem a dalšími hosty z městské části popřál seniorům hodně zdraví a štěstí v roce 2018. Dalším z milých hostů byl i Radek Tichý, farář Římskokatolické farnosti sv. Jakuba ve Stodůlkách. Organizátoři koncertu, Středisko sociálních služeb Prahy 13 a Klub seniorů I., děkují účinkujícím dětem za jejich umělecké vystoupení, které si našlo cestu do srdcí všech přítomných posluchačů.

Strážníci poradí seniorům

01. 02. 2018

Městská část Praha 13 ve spolupráci s Městskou policií hl. m. Prahy pořádá od 21. 2. do 16. 5. Senior akademii – cyklus 13 vzdělávacích přednášek zaměřených na prevenci kriminality. Akce je určena pro seniory a občany se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy 13. Bude se konat vždy ve středu od 14 do 16 hod. v obřadní síni radnice. Občané se dozví užitečné informace z oblasti prevence osobního bezpečí, zabezpečení majetku, finanční gramotnosti, zákla - dů první pomoci, domácího násilí atp. Součástí akademie je návštěva Muzea Policie ČR, Centrálního operačního střediska MP hl. m. Prahy a Psího domova v Troji.

Přihlášky jsou ke stažení na www.praha13.cz, obdržíte je rovněž v informacích radnice nebo u Jana Morčuše, ÚMČ Praha 13, 2. patro, č. dv. 320. K němu směřujte i vyplněné přihlášky. Kapacita kurzu je omezená. Účast je bezplatná, občerstvení zajištěno. Více na tel. 235 011 458, morcusj@p13.mepnet.cz.

Akce se koná pod záštitou místostarosty Prahy 13 Pavla Jaroše.

Budiž pochválen vánoční čas

07. 01. 2018

První prosincovou středu odpoledne se v jídelně Střediska sociálních služeb Prahy 13, které sídlí v Domě pro seniory Lukáš, sešlo bezmála padesát seniorů. Pod vedením odborných lektorek Dany a Hanky vyráběli vánoční dekorace. Tato akce, pro kterou se vžil název Vánoční punčování, se v Lukáši koná už od roku 2012. Letos senioři vyráběli vánoční stromeček z polystyrenového kužele a jmenovky na vánoční dárky. Zvládli si ale i popovídat, ochutnávat vánočku a popíjet vánoční punč. Od něho ostatně dostala akce i své pojmenování. Po čtvrté hodině, kdy se venku začalo stmívat, přišla řada na slavnostní rozsvícení vánočního stromku. Ten slavnostně rozžnul starosta David Vodrážka, který společně s místostarostou Pavlem Jarošem a dalšími zastupiteli, přišel popřát všem seniorům naší městské části, nejen těm přítomným, krásné Vánoce a hodně zdraví a radosti v příštím roce. Senioři pak starostovi a místostarostovi předali adventní věnce a popřáli městské části vše dobré do roku 2018. Jak poznamenala paní Vlasta Čermáková, jedna z předávajících, „... když se bude mít dobře obec, budou se mít dobře i senioři“. Pak si všichni zazpívali za doprovodu hudebníků a dětí z pěveckého souboru Klíček při FZŠ Mezi Školami vánoční koledy.

Šlágry našeho mládí

06. 01. 2018

Ve středu 29. listopadu se ve Spolkovém domě uskutečnilo Mikulášské posezení seniorů městské části Praha 13. K poslechu i tanci jim zahrál a zazpíval Zdeněk Krásný, který svými evergreeny dokáže oslovit snad všechny generace. Jeho hudební program Šlágry našeho mládí byl plný nestárnoucích hitů a písniček. Všichni přítomní si spolu s ním rádi zazpívali a postupně zaplnili i taneční parket. Akce se konala pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše. Spolu s ním přišli naše starší spoluobčany pozdravit předseda sociálního výboru Aleš Mareček a zastupitel Miloš Drha.

SETKÁNÍ V KOMUNITNÍM CENTRU

05. 01. 2018

V sobotu 2. 12. pořádala Farní charita Stodůlky tradiční setkání pro nemocné zahájené mší svatou s udílením svátosti pomazání nemocných. Následovalo společné posezení s hudebním vystoupením dětí z Církevní mateřské školy Srdíčko. Svojí přítomností akci podpořili i zástupci městské části – starosta David Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš. Na rozloučenou dostali návštěvníci malý dárek z dílny Farní charity Beroun.

Hodnocení roku 2017

04. 01. 2018

Rok se sešel s rokem a první prosincové sobotní odpoledne se konala další Mikulášská besídka pro veřejnost spojená se zábavným programem pro větší i ty úplně malé děti. Společně s rodiči a prarodiči se všechny zapojily do her a soutěží o zajímavé i sladké ceny. Program, při kterém se všichni skvěle bavili, vyplnil čas do příchodu čertů, Mikuláše a anděla. Příjemně prožité odpoledne zakončila nadílka a kaž - dé z dětí si odnášelo pytel laskomin. Tak jako pokaždé, i letos čerti odešli s prázdnou. Velký dík patří organizátorům za bezvadnou přípravu! Poté se za účasti starosty Prahy 13 Davida Vodrážky, jeho zástupce Pavla Jaroše, zástupce Městského sdružení hasičů hl. m. Prahy a SDH D. Počernice, Cholupice, Řepy, Zbraslav a Třebonice uskutečnila valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky, na které byl vyhodnocen právě uplynulý rok. Sbor děkuje Úřadu městské části Praha 13, Magistrátu hl. m. Prahy, MSH ČMS Praha, všem sponzorům, členům a příznivcům za podporu jeho činnosti.

Symbol blížících se Vánoc

03. 01. 2018

Koncem listopadu se v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích sešel na tradičním vázání adventních věnců rekordní počet seniorů. Prostory centra byly naplněny vůní jehličí a nadšením přítomných, kteří si přišli vlastnoručně vyrobit adventní věnec. V příjemné tvůrčí atmosféře pohovořil o významu adventu pan farář Radek Tichý. Mezi seniory zavítali také zástupci naší městské části – zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Výsledkem snažení všech přítomných byly krásné adventní věnce – symboly blížících se Vánoc.

Poslední letošní Retrokavárna

02. 01. 2018

První prosincové úterý proběhlo v Retrokavárně poslední setkání v tomto roce. Na seniory čekalo malé mikulášské překvapení a hudební vystoupení pana Miloše Procházky. Pozdravit je přišel i zástupce starosty Pavel Jaroš. Retrokavárna bude pokračovat i v roce 2018. Nejbližší termíny jsou 9. leden, 13. únor a 6. březen. Místo si už nyní můžete zarezervovat u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Své odpoledne si senioři užili

01. 01. 2018

Předvánoční čas naplno prožívají nejen děti, ale i o pár generací starší občané Prahy 13. Pro seniory naše městská část každoročně v prosinci pořádá setkání ve Spolkovém domě. Členy dvanácti klubů seniorů, které v Praze 13 působí, z podia pozdravil starosta David Vodrážka společně se zástupcem starosty Pavlem Jarošem. Poté se dostalo na řadu vystoupení folklorního souboru Lučinka, který svým pásmem koled navodil příjemnou vánoční atmosféru. V podobném duchu se neslo i další vystoupení akordeonového souboru FZUŠ Stodůlky a kapely Koty Swing Band. Všichni senioři, kterých bylo tentokrát více než 160, si své odpoledne zkrátka užili. V období Vánoc bychom určitě na naše starší spoluobčany neměli zapomínat.

Kam na Lukáše? Přece do Lukáše

04. 12. 2017

V den, kdy má svátek Lukáš, tedy 18. října, se šel poslední letošní seniorský pochod s holemi Nordic Walking. Samozřejmě se nešlo nikam jinam než do Lukáše, což je jméno domu, který slouží seniorské veřejnosti naší městské části a je současně sídlem Střediska sociálních služeb Prahy 13. Před radnicí Prahy 13 se sešlo přibližně 35 sportovců, kteří byli odhodláni ujít trať v délce kolem 3 km stůj co stůj. Na start 5. ročníku pochodu přišel seniory pozdravit starosta MČ David Vodrážka. Jeho povzbudivá slova přišla vhod, neboť počasí už neslo plné známky sychravého podzimu. Pochodu se zúčastnili a společně se všemi do cíle došli místostarosta Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Tak příští rok zase na Lukáše do Lukáše.

 

DUŠIČKOVÁ FLORISTIKA

03. 12. 2017

Památku všech blízkých, kteří již nejsou mezi námi, jsme si připomněli 31. října na akci s názvem Dušičková floristika. Pod střechou Komunitního centra sv. Prokopa přivítal přítomné seniorky pan farář Radek Tichý společně se zástupcem starosty Pavlem Jarošem. Poté se veškerá pozornost soustředila na vytváření dušičkových dekorací. Seniorkám pod vedením zkušené floristky vznikaly pod rukama velmi krásné věnečky, které navíc v žádném obchodě nekoupíte.

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny

02. 12. 2017

Ve středu 8. listopadu byla slavnostně otevřena komplexně zrekonstruovaná školní kuchyně a jídelna Fakultní základní školy Brdičkova v Praze 13. Celková investice ve výši 43 mil. Kč posloužila na moderní vybavení odpovídající současným trendům. Rekonstrukční práce pro městskou část Praha 13 prováděla dodavatelská firma Z+D. Symbolickému přestřižení pásky byl přítomen starosta Prahy 13 David Vodrážka společně s primátorkou hl. města Prahy Adrianou Krnáčovou, zástupkyní starosty pro oblast školství Marcelou Plesníkovou a místostarostou Pavlem Jarošem.

 

Fakultní základní škola Brdičkova včetně kuchyně a jídelny byla otevřena 1. září 1986. Provoz se po celou dobu zajišťoval na maximum i přesto, že počet dětí ve škole brzy přesáhl původně plánovanou kapacitu. Stárnutí vybavení a jeho postupné opotřebení vedlo v průběhu let k několika havarijním situacím. Technologie, která byla v kuchyni používána od poloviny 80. let, navíc přestala odpovídat současným náročným normám. Například v kuchyni vůbec nebyla zavedena v dnešní době už naprosto samozřejmá separace tuků z odpadních vod.

 

Projekt rekonstrukce a modernizace kuchyně byl připraven již před mnoha lety, ale nepodařilo se na něj získat dostatek financí, proto byl odložen a situace se postupem času stala z provozního hlediska značně kritickou.

V Centrálním parku se slavil Den stromů

01. 12. 2017

V úterý 17. října jsme u Stodůleckého rybníka v Centrálním parku slavili Den stromů. Společnou akci, které se zúčastnili zástupci odboru životního prostředí spolu s mnoha dětmi ze základních a mateřských škol, zahájili výsadbou dvou stromů zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitel Aleš Mareček. Nahrazeny tak byly mladé stromky uříznuté neznámým vandalem, které byly v létě nově vysazené v rámci 5. etapy budování parku.

 

Vysazené Liliovníky tulipánokvěté (Liriodendron tulipifera) se u nás řadí mezi poměrně oblíbené stromy. Pochází však ze Severní Ameriky. I přes svou velikost nachází často své místo v českých parcích. Mají neobvyklou stavbu listů a velice zvláštní květy. Ty svým tvarem a barvou připomínají žluté tulipány. Tento druh u nás nenamrzá. Vzrostlé a v červnu bohatě kvetoucí jedince je možné spatřit například v Kuksu nebo v Průhonickém parku. Tyto stromy jsou již několik set let staré. Pokud je dostatek místa, může zdobit i soukromé zahrady. Je třeba počítat s prostorem asi jako pro vzrostlý ořešák.

 

V průběhu akce si děti mohly zasoutěžit či se dozvědět něco nového o dřevinách. Soutěž byla zaměřená na „významné“ stromy, které se sázejí na počest známým osobnostem, k různým svátkům a podobně. U nás v parku je vysazena alej Evropské unie, k jejímuž poznání jsme směřovali naši soutěž. U stánků Lesů hl. m. Prahy se děti dozvěděly o stromech další zajímavé informace, mohly si vyrobit zvířátko z přírodnin a zahrát různé hry. Nejen díky hezkému počasí se akce zúčastnilo asi dvacet školek a škol v počtu 500 dětí a dospělých. Akci pořádal Odbor životního prostředí městské části Praha 13 v rámci místní Agendy 21.

Zámek na úpatí Brd

06. 11. 2017

V městě Dobříš se nachází stejnojmenný rokokový zámek s francouzským a anglickým parkem. A právě sem, na úpatí Brd, zamířily ve čtvrtek 21. září tři autobusy se zhruba stočtyřicítkou seniorů naší městské části. Čekala je nejen prohlídka zámeckých komnat nebo krásného zrcadlového sálu, ale díky příjemnému podzimnímu počasí i rozlehlého francouzského zámeckého parku.

Viděli i oboru s jelenci běloocasými, kteří byli na českém území poprvé vysazeni v roce 1855. Konkrétně na panství Dobříš, a to knížetem Josefem Colloredo-Mansfeldem. Tomuto rodu dnes zámek, který je včetně zámecké expozice otevřen široké veřejnosti celoročně, opět patří. Po příjemné procházce všichni společně poobědvali v Zámecké restauraci.

Výlet se konal pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše, který také seniory na výletě doprovázel.

Lukiáda měla rekordní účast

05. 11. 2017

V rámci Mezinárodního dne seniorů se 4. října konal v Lukáši již 4. ročník zábavného seniorského víceboje Lukiáda 2017. Akci, která je v rámci seniorských sportovních aktivit zřejmě nejmasovějším podnikem v Praze 13, slavnostně odstartovali starosta David Vodrážka a místostarosta Pavel Jaroš. Jak jinak než výstřelem z luku na terč. Je třeba zmínit, že terč ve svých rukách držel místostarosta, z luku střílel starosta. Odstartovat se podařilo bez zdravotní újmy hned na poprvé. Stejně úspěšně se pak odvíjela celá Lukiáda. Soutěžilo se v populárních a lety prověřených disciplínách jako pétanque, střelba z luku nebo Nordic Walking. Také letos program zpestřila speciální disciplína Knoflíková válka. Organizátoři akce Pétanque pro vás, z.s., Právě teď, o.p.s., a Středisko sociálních služeb Prahy 13 si přizvali na pomoc 24 žáků ze ZŠ s RVJ Bronzová, kteří se stali skvělými pomocníky.

 

Svojí účastí tak mladí přispěli k tomu, že se akce stala i mezigeneračním setkáním. Letošní Lukiády se zúčastnilo 60 seniorů, připočteme- li ještě početnou skupinu hostů, diváků a pomáhajících žáků, sešlo se na zahradě střediska více jak 100 lidí. V rámci doplňkového programu se mohli senioři seznámit s vychytávkami v osobní „sebeobsluze“ pomocí kompenzačních pomůcek, ale také poradit s odborníkem společnosti Paleta služeb. Tato společnost a městská část věnovaly i ceny pro vítěze. Těmi se ve svých kategoriích stali Anna Prohasková a Stanislav Šelepa. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo ve Spolkovém domě. Ceny jim předali starosta David Vodrážka a jeho zástupce Pavel Jaroš. Organizátoři děkují za podporu, žákům ZŠ s RVJ Bronzová za pomoc, jakož i za mediální podporu ze strany časopisu STOP a TV13.

Jubilejní výstava sociálních služeb

04. 11. 2017

Od 2. do 13. října byla v atriu radnice k vidění tradiční Výstava sociálních služeb Prahy 13. Letos uplynulo 10 let od první akce prezentující občanům poskytovatele sociálních a návazných služeb. Celkem se do výstavy zapojilo 22 organizací, které pokrývají širokou škálu služeb pro seniory, děti a mládež, rodinu, zdravotně postižené, cizince a uživatele návykových látek. Výstavu zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš za účasti předsedy sociálního výboru Aleše Marečka.

Jubilejní ekodivadélko

03. 11. 2017

V říjnu zhlédlo zhruba čtyři sta dětí z mateřských a základních škol naší městské části dobrodružnou pohádku Divadla Kapsa Putování ztracené kapky aneb Cesta tam a zase zpátky. Představení s ekologickou tematikou pořádá už neuvěřitelných dvacet let Odbor životního prostředí ÚMČ Praha 13, z jehož rozpočtu jsou také hrazena. Smyslem těchto akcí je ekologická osvěta, která je dětem podána hravou a zábavnou formou. Ve Spolkovém domě „odstartoval“ putování malého Vlastíka zástupce starosty Pavel Jaroš. Také letos byla po představení vyhlášena výtvarná soutěž o ceny pro nejlepší malíře.

Parkování? Hledáme řešení!

02. 11. 2017

V pondělí 2. října se od 17 hod. v obřadní síni radnice Prahy 13 konalo veřejné projednávání záměru Posouzení možnosti zřízení zón placeného stání ve vybraných lokalitách Prahy 13. Jednání řídil Pavel Jaroš, zástupce starosty MČ Praha 13. Hlavním hostem byl Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. města Prahy. Jednání se zúčastnilo více než 70 občanů.

Cílem jednání byla otevřená diskuze s občany o potřebě regulace dopravy v klidu a případném zřízení zón placeného stání (ZPS) na území naší městské části. Vedoucí oddělení organizace dopravy Magistrátu hl. města Prahy Libor Šíma ve své prezentaci analyzoval stávající systém tzv. modrých zón, které již zavedly městské části Praha 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8.

Po prezentaci byla vedena otevřená diskuze, kdy většina dotazů směřovala na náměstka primátorky Petra Dolínka. Občany zajímalo především:

 • Proč je nutný jednotný systém po celé Praze
 • Zda je znám počet parkovacích míst a počet aut
 • Jak řeší zavedení zón problém držitelů ZTP karet
 • Proč není poplatek za rezidentskou kartu spíše symbolický
 • Jak je v rámci zón řešeno večerní a noční parkování
 • Jak bude řešeno parkování druhého vozidla nebo služebních vozidel
 • Jak bude řešeno parkování v případě rodinných návštěv a návštěv řemeslníků
 • V jakých lokalitách se uvažuje o vybudování zón

Veškeré dotazy byly v průběhu konání akce zodpovězeny. Ve druhé části jednání bylo veřejnosti představeno 12 vytipovaných míst v různých částech Prahy 13, kde by na stávajících parkovištích nebo na dosud volných plochách mohly být vybudovány patrové konstrukce umožňující parkování ve více úrovních.

Svatováclavský chorál zněl pod širým nebem

01. 11. 2017

Ve středu 27. září, v předvečer svátku české státnosti, si senioři Prahy 13 připomněli odkaz sv. Václava. Ten den vyšli od Domu sociálních služeb Lukáš na pochod k prameništi Motolského potoka, aby zde vzdali hold patronu české země. V pravé poledne zazněl za doprovodu živé hudby a zpěvu Svatováclavský chorál, po kterém pronesl k přítomným seniorům a ostatním zástupcům Prahy 13 pár slavnostních vět starosta městské části Praha 13 David Vodrážka. Ten pak převzal od seniorů pamětní list, jehož obsah vyjadřoval úctu tomuto světci. V listě se doslova píše: „Odkaz sv. Václava je stále živý. A svatého Václava, jako morální autoritu, potřebujeme i dnes. Uchovává v nás pocit duchovní sounáležitosti, národní hrdosti a lidské vzájemnosti.“ Akce se setkala s velkým zájmem seniorů i zástupců vedení městské části. Vedle starosty se akce zúčastnil také předseda sociálního výboru Aleš Mareček a řada dalších zastupitelů Prahy 13. Seniorů, dalších hostů a organizátorů se sešlo na padesát. V rámci pochodu se část seniorů věnovala geocachingu, což je hledání skrytých schránek (česky tzv. kešek) pomocí navigačního systému.

Stavba Domova pro seniory je v plném proudu

25. 10. 2017

Stárnutí je demografickým trendem poslední doby. Prodlužování života a zároveň nižší počet narozených dětí má za následek výrazné zvýšení počtu osob starších 65 let v naší populaci. Podle dostupných faktů má jejich podíl vystoupat v roce 2060 až na 34 procent všech obyvatel České republiky. V konkrétních číslech se tak bude jednat o 3,2 milionů seniorů. Nutno dodat, že tento vývoj je z demografického hlediska přirozený a nijak se neliší od vývoje v ostatních zemích Evropské unie. Budoucnost tedy bude patřit seniorům a hlavně otázce péče o ně.

 

Senioři v Praze 13

Naše městská část patří svým demografickým složením k městským částem s nejmladší strukturou obyvatelstva, mohlo by se tedy zdát, že problém stárnutí populace se nás ve velké míře netýká. Opak je však pravdou. Počty seniorů se v Praze 13 plynule zvyšují. Velká část těchto seniorů žije osamoceně bez příbuzných či blízkých osob, které by se o ně v případě potřeby postaraly. Část našich občanů v seniorském věku navíc trpí zdravotními komplikacemi, které mohou vyústit ve fyzické omezení a neschopnost sebeobsluhy. Stárnutí obyvatelstva, zvy- šování mezigeneračních problémů, vysoké náklady na bydlení, které vedou mladé rodiny k tomu, aby bydlely samy v menších bytech – to všechno jsou aspekty, které si vedení městské části Praha 13 uvědomuje a snaží se na ně brát ohled.

 

Řešení problematiky stárnutí populace

Myšlenka postavit v městské části Praha 13 Dům s pečovatelskou službou se zrodila před několika lety. K prvním základům stavby ale vedla poměrně složitá cesta. Tak jako u většiny velkých investičních projektů se muselo vedení Prahy 13 rozhodnout, zda postavit zcela nový objekt tzv. na zelené louce nebo využít některý ze stávajících objektů. Do hry vstupovala samozřejmě také problematika výběrového řízení na zhotovitele stavby. Na základě vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Pořízení DPS – opakování, které probíhalo formou otevřeného řízení, vzešel jako vítězný projekt sdružení dvou subjektů – společnosti Hochtief CZ, a. s. (jako vedoucí společník) a Medox HQ, a. s. Dům pro seniory vznikne rekonstrukcí původního objektu v ulici Za Mototechnou. Praha 13 v tomto projektu figuruje pouze jako budoucí kupující, nikoliv investor. Veškeré podmínky plnění jsou v kompetenci společnosti Hochtief CZ a.s., která je developerem projektu a která si rovněž sama zajišťuje dodavatele stavby. Náklady na pořízení objektu DPS činí 255 488 000 Kč bez DPH a jsou plně hrazeny z rozpočtu MČ Praha 13.

 

Jak se staví DPS

Rekonstrukce objektu v ulici Za Mototechnou na Domov pro seniory byla zahájena 6. února 2017. Předpokládáme, že by stavba měla být hotova a předána v září 2018. Objekt bude mít 5 nadzemních podlaží. Zastavěná plocha je 950 m2 . Celková hrubá podlažní plocha pak činí 4.350 m2 a čistá užitná plocha domu bude cca 3.700 m2 . Budova je stavěna z železobetonových konstrukcí a splňuje povinné parametry energetické nároč- nosti veřejné budovy. V objektu je plánováno celkem 72 pokojů umístěných ve všech pěti podlažích. V jednotlivých podlažích jsou sesterny, úklidové místnosti a centrální společenské prostory. Budova je propojena dvěma schodišti a dvěma výtahy.  V Domově pro seniory je počítáno se 110 lůžky, z čehož 76 lůžek bude ve dvoulůžkových pokojích a 34 lůžek v jednolůžkových pokojích s koupelnami. V budově se počítá také s místností pro lékaře, s prostorem pro umístění a provoz rehabilitačních pomůcek apod. Každé patro má malou terasu napojenou na společenské jádro patra. V přízemí se nacházejí jak pokoje pro seniory, tak také centrální recepce, kanceláře personálu včetně sanitárního vybavení, prádelna, jídelna a kuchyně. V přízemí je ještě uvažováno o prostoru pro přednášky, zájmovou činnost a podobně. Rozhodnutí o tom, jak budou tyto místnosti vybaveny a  využity, bude záležet na rozhodnutí naší městské části. V 5. nadzemním podlaží se bude nacházet kotelna a strojovna vzduchotechniky. Kapacita objektu je vcelku standardní a neliší se zásadně svou velikostí od jiných obdobných staveb.  Budova je řešena jako kompletně bezbariérová, v souladu s vyhláškou 398/2009. Věk seniorů ani jejich zdravotní stav nejsou tedy nijak omezeny. Před objektem bude vybudována pobytová zahrada se zelení, mlatovými cestičkami a několika lavičkami.  Po obvodu pozemku náležejícímu k Domovu pro seniory bude umístěno 24 parkovacích stání.

 

 

Výlet pro seniory do Německa

11. 10. 2017

Pravidelné výlety pro seniory patří již mezi stálé aktivity městské části. Nebylo tomu jinak i koncem června, kdy jsme opustili hranice České republiky a 48 seniorů pod záštitou Sociálního výboru Zastupitelstva městské části Praha 13 mělo možnost navštívit Německo, a to město Míšeň. Hlavním cílem cesty byl však barokní zámek Moritzburg, který je u nás známý především díky populární pohádce Tři oříšky pro Popelku. Výlety jsou mezi seniory stále žádané a vždy se těší velkému zájmu. Cesty se účastnili také zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

Pozvánka

11. 10. 2017

Šesté Veřejné fórum

04. 10. 2017

Občané se opět po roce vyjádřili k problémům městské části

V pondělí 18. září proběhlo v rámci plnění aktivit místní Agendy 21 již 6. Veřejné fórum občanů Prahy 13. Byli jsme velmi potěšeni velkou účastí občanů, kteří mají zájem aktivně se podílet na dění v naší městské části. Do letošního fóra se aktivně zapojila sedmdesátka občanů. Velmi nás potěšilo hojné zastoupení dětí z žákovských parlamentů, které pracují v některých základních školách Prahy 13.

Smyslem a cílem Veřejného fóra je vytyčení témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější a městská část by se jimi měla prioritně zabývat.

Jednání zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš společně s odpovědným politikem MA21, předsedou výboru pro Agendu 21 Štěpánem Hošnou. Celou akcí provázela facilitátorka (odbornice na diskuzi) Veřejného fóra paní Dana Diváková.

Úvodem Veřejného fóra seznámil předseda výboru pro Agendu 21 Štěpán Hošna všechny přítomné s plněním a výsledky Deseti priorit, které byly určeny na pátém Veřejném fóru v loňském roce.

 

V další části programu seznámila facilitátorka přítomné s mechanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem: Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli z těchto tematických celků vybrat jednu nebo více oblastí a u příslušného stolu k ní přednést jakékoli své podněty. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně s garanty stolů vybrali dvě nejdůležitější témata pro daný tematický celek. Garanty stolů byli zástupci odborů, kteří mají danou oblast v kompetenci.

Tato dvě TOP témata byla sepsána na samostatný arch papíru a připravena k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník priorit, které účastníci považují za nejdůležitější.

Ze závěrečného hodnocení vzešlo podle počtu získaných bodů následující pořadí:

1. Zřízení sportoviště pro náctileté

2. Zřízení klubu pro náctileté (čajovna, klubovna) s odpoledním provozem

3. Vyvíjet tlak na developery, aby se podíleli v rámci investičních záměrů na rozvoji území s ohledem na potřeby občanů a zlepšila se vzájemná komunikace

4. Revitalizace vnitrobloku Fingerova, realizace v roce 2018

5. Častější opravy místních komunikací (Seydlerova ulice, Velká Ohrada...) a zpomalovacích prahů

6. Zamezení prodeje pozemků ve správě MČ Praha 13

7. Odlehčovací služby pro seniory

8. Realizace podzemních kontejnerů na odpad

9. Motivace učitelů – hledání zdrojů, aby nedocházelo k odlivu učitelů

10. Sociální byty a startovací byty, Podpora komunitních aktivit (tyto dvě priority získaly stejný počet bodů)

Podle metodiky místní Agendy 21 nyní předkládáme k vyjádření širšímu počtu občanů výše uvedené priority, které byly účastníky fóra vybrány. Pro ověření vybraných priorit slouží anketa v časopise STOP a anketa na webu městské části. O výsledcích vás budeme informovat v dalších vydáních STOPu.

Závěrem celé akce předseda výboru Štěpán Hošna společně se zástupcem starosty Pavlem Jarošem přislíbili, že zmíněné podněty nezapadnou a radnice se jimi bude zodpovědně zabývat. Opatření, která nejsou v kompetenci městské části, budou předána oprávněným subjektům k řešení.

Další hřiště dostala nový kabát

02. 10. 2017

Ve středu 13. září bylo slavnostně otevřeno kompletně zrekonstruované dětské a sportovní hřiště v ul. Zázvorkova.

Dětské hřiště je určeno těm nejmenším od 2 do 10 let. Jeho dominantním prvkem je lokomotiva doplněná bezpečnou houpačkou – tzv. hnízdem, kolotočem, péráky a novým

pískovištěm. Po rekonstrukci zde zůstala pouze jedna původní hrací sestava, i ta však byla celá zrenovována. Celý povrch hřiště byl opatřen speciální dopadovou pryžovou hmotou a dalšími grafickými herními prvky. Rekonstrukci prováděla firma Česká zahrada, s.r.o. Celkové náklady činily 3,7 mil. Kč, z čehož 2 mil. Kč byly hrazeny z dotace Magistrátu hl. m. Prahy. U sportovního hřiště, které je primárně určeno starším dětem a mládeži, byl odstraněn starý a nevyhovující povrch, jenž byl nahrazen povrchem novým z lité pryže. Byl zde instalován nový basketbalový koš a nový mobiliář. Hřiště rekonstruovala firma Gartensta plus, s.r.o. Celková cena činila 1,45 mil. Kč, přičemž 900 tis. Kč bylo hrazeno z dotace Magistrátu hl. m. Prahy.

 

Obě rekonstrukce probíhaly souběžně od podzimu 2016 a dokončeny byly v červnu 2017. Rekonstrukce hřišť byla do plánu oprav zařazena na základě ročních kontrol bezpečnosti a na základě plánu obnovy hřišť podle jednotlivých lokalit naší městské části. Pásku slavnostně přestřihl a hřiště symbolicky pokřtil starosta Prahy 13 David Vodrážka spolu s místostarostou Pavlem Jarošem za přítomnosti zastupitelky Ludmily Tiché, zástupců realizačních firem a dětí ze ZŠ Bronzová.

Důležité veřejné projednání

01. 10. 2017

Zřídit zóny placeného stání ve vybraných lokalitách Prahy 13 – ano či ne? To je stále častější otázka, na kterou se snaží vedení naší městské části nalézt uspokojující odpověď. Zveme proto občany Prahy 13 na veřejné projednání, které se uskuteční v pondělí 2. října 2017 od 17.00 v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí. Veřejné projednání o možnostech zavedení tzv. modrých zón je součástí aktivit místní Agendy 21.

Pavel Jaroš, zástupce starosty

Letošní cyklozvonění načalo druhou desítku

01. 10. 2017

V neděli 17. září proběhl v pořadí už 11. ročník rodinného festivalu Pražské cyklozvonění. Na všechny, kteří mají rádi pohyb a dobrou zábavu, čekaly připravené cyklotrasy vedoucí z různých míst naší metropole. Jedno ale měly společné – končily v Kaizlových sadech poblíž Invalidovny. Na svých kolech projeli trasu do Prahy 8 i sportovní vozíčkáři. Ti vyrazili z nejbližších míst ke svým bydlištím. Z Prahy 13 od Stodůleckého rybníka vyjel peloton asi 50 cyklistů vedený zástupcem starosty Pavlem Jarošem. Trasa z naší městské části do Karlína vedla přes centrum Prahy. Jeho průjezd byl pro děti i mnohé dospělé spíše adrenalinovou záležitostí. Mnozí by jízdu na kole v plném provozu určitě bez vodičů ani neokusili. Do akce se zapojuje stále více městských částí. Letos jich bylo už šestadvacet. Cílem Pražského cyklozvonění je upevnění partnerství mezi jednotlivými městskými částmi a pražským magistrátem při realizaci cyklostezek a cyklotras v Praze. Navíc se nejen Pražané mohou seznámit s některými bezpečnými cyklotrasami, které lze využít ke každodenním cestám do práce i do školy.

V Kaizlových sadech proběhlo rodinné odpoledne s hudbou a různými atrakcemi v režii městské části Praha 8. Počasí akci přálo, k žádnému vážnějšímu úrazu nedošlo, takže se i tento ročník vydařil.

Zahradní slavnost Diakonie

01. 10. 2017

V pátek 8. září proběhla ve středisku Diakonie Praha Zahradní slavnost. Akce, nad kterou převzal záštitu zástupce starosty Pavel Jaroš, se konala u příležitosti zakončení dlouhodobého projektu renovace zahrady stodůleckého pracoviště. Během celého odpoledne měli návštěvníci možnost prohlédnout si prostory stacionáře pro mladé dospělé klienty s postižením, ale také zakoupit si originální výrobky sociálně terapeutické dílny. Program zahradní slavnosti navíc zpestřilo divadelní představení Super kluk od studia Damúza a taneční vystoupení Natálie Kolářové a Jakuba Staňka. Projekt renovace zahrady podpořily paní Elizabeth Neale, MČ Praha 13, Únětický pivovar, La Zmrzka, Lesy ČR, Globus ČR a Farní sbor ČCE v Praze-Dejvicích. Děkujeme! Více na www.diakonie-praha.cz.

Putovní pohár odputoval do Řep

01. 10. 2017

V rámci Festivalu volného času Prahy 13 se ve středu 13. září konal na zahradě Domu sociálních služeb Lukáš už pátý ročník turnaje v pétanque. Celkem deset týmů bojovalo o Pohár starosty Prahy 13 a o zvláštní cenu jeho zástupce Pavla Jaroše. Turnaj uspořádala

městská část ve spolupráci se Střediskem sociálních služeb Prahy 13 a občanským sdružením Pétanque pro vás. Nejpočetnější zastoupení měly Řepy, odkud přijelo celkem pět týmů, za Prahu 13 bojovaly čtyři celky, jednoho zástupce měla Zbraslav.

V 11 hodin odstartovali pétanquové klání starosta David Vodrážka a jeho zástupce Pavel Jaroš. Fandit ale přišli i další představitelé městské části. Výsledky byly známy ve dvě hodiny odpoledne, kdy také došlo k předávání cen. Putovní pohár starosty Davida Vodrážky vybojovali Řepáci (Pavel, Jarda, Mirek), druhé místo obsadil Pétanque klub Lukáš ( Jana, Eva, Franta), pomyslný bronz získal Klub seniorů Řepy – GPS (Eva, Jiřina, Jarek). Speciální cenu místostarosty si odnesl Jaroslav Pastorek.

 

Poděkovaní patří nejen přímým účastníkům turnaje, ale také trenérovi našich borců Mirku Pešoutovi a všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu turnaje o Pohár starosty Prahy 13 podíleli

Křeslo pro hosta

01. 10. 2017

Zástupce starosty Pavel Jaroš srdečně zve seniory z Prahy 13 do Kulturního domu Mlejn. V rámci programu Křeslo pro hosta, do kterého naposledy usedli Ondřej Suchý a Dagmar Pavlíková, se 12. října ve 14 ho din uskuteční další beseda. Do „křesla“ tentokrát usedne náměstek primátorky Petr Dolínek, v jehož kompetenci je oblast dopravy, sportu a volnočasových aktivit. Povídat se nebude jen o dopravní obslužnosti v Praze, ale také o současném dění v našem hlavním městě. Odpoledne zakončí hudební produkce pana Miloše Procházky.

Křížovka turisté

13. 09. 2017

Křížovka ke stažení zde

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13

13. 09. 2017

Starosta městské části Praha 13

  

zve občany na

16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 13 

Místo konání: radnice městské části Praha 13 – obřadní síň,

                       Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5

 

Doba konání: středa 20. 9. 2017 od 10:00 hodin

 

Návrh programu:

 

 1. Zánik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 13 Mgr. Františka Nejedlého

 2. Vznik mandátu nové členky Zastupitelstva MČ Praha 13 Václavy Balabánové
 1. Rozbor hospodaření MČ Praha 13 za 1. pololetí 2017 a účetní závěrka MČ Praha 13 za

 2. pololetí 2017
 1. Rozpočtové změny za měsíce červen - září 2017
 1. Informace o výsledku zhodnocení peněžních prostředků MČ Praha 13
 1. Uznání uvolnění finančních prostředků vynaložených BD Petržílkova na úhradu nákladů spojených s odstraněním vad a nedodělků v období 2008-2011 – Bytový dům Petržílkova
 1. Změna účelu využití finančních prostředků z prodeje bytových jednotek
 1. Žádosti o dotaci na rozvoj sportu
 1. Akční plán zlepšování MA 21 pro rok 2018                                                                                           
 1. Zařazení Mateřské školy U STROMU, Ovčí Hájek 2174 do akce MAP
 1. Uzavření kupní smlouvy se společností Trigema Smart byty s.r.o.
 1. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 1235/30, 1236/28, 1236/78, 1236/126, 1236/127, 1237/10, 2228/2, 2229/2 a 2694/4 v k.ú. Stodůlky
 1. Revokace usnesení ZMČ č. UZ 0250/2017 ze dne 12.4.2017
  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2235/2 v k.ú. Stodůlky
 1. Souhlasné prohlášení k části pozemku parc.č. 2405 v k.ú. Stodůlky
 1. Využití/nevyužití zákonného předkupního práva k rodinnému domu č.p. 969 na pozemku parc.č. 1547/2 k.ú. Stodůlky ve správě MČ Praha 13
 1. Případy projednané v komisi škodní a pro likvidaci majetku
 1. Zpráva o plnění usnesení ZMČ Praha 13
 1. Stanovení paušální částky náhrady ušlé mzdy nebo výdělku pro kalendářní rok 2018 pro neuvolněné členy ZMČ
 1. Dotazy a interpelace
 1. Různé

 

Ing. David VODRÁŽKA v. r. starosta 

                                                                                                                                                                                              

NA STÁRNUTÍ NENÍ ČAS

01. 09. 2017

V roce 1999 zahájil svoji činnost Klub seniorů II. Od roku 2002, tedy už patnáct let, je jeho vedoucí paní Milada Tomašovičová, která v létě oslavila významné životní jubileum. Oslava jejích devadesátin, které by jí nehádal opravdu nikdo, se konala 9. srpna v Domě sociálních služeb. Mezi gratulanty nechyběli ani zástupce starosty Pavel Jaroš nebo předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

Oslavencům je dohromady 373 let

01. 09. 2017

Jedno z posledních předprázdninových setkání členů Klubu seniorů I se neslo ve znamení oslav. A to ne ledajakých. Všichni oslavenci se letos dožívají úžasného věku – 90+. Společná oslava vypukla v pondělí 19. června a klubovna Domu sociálních služeb Lukáš praskala ve švech. Mezi gratulanty, kteří přišli popřát třem dámám – Ireně Šístkové, Libuši Fořtové, Miluši Fořtové a panu Bohumilu Fořtovi všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví, byli nejen členové klubu a přátelé, ale také představitelé radnice a pracovníci úřadu Prahy 13. S kytičkou a dárečky přišli starosta David Vodrážka, jeho zástupce Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš Mareček a řada dalších. Všem oslavencům gratuluje také redakce STOPu.

Důležité veřejné projednání

01. 09. 2017

Zřídit zóny placeného stání ve vybraných lokalitách Prahy 13 – ano či ne? To je stále častější otázka, na kterou se snaží vedení naší městské části nalézt uspokojující odpověď. Zveme proto občany Prahy 13 na veřejné projednání, které se uskuteční v pondělí 2. října 2017 od 17.00 v obřadní síni radnice na Slunečním náměstí. Veřejné projednání o možnostech zavedení tzv. modrých zón je součástí aktivit místní Agendy 21.

Pavel Jaroš, zástupce starosty

Sportovci se sjeli do Třebonic

01. 09. 2017

Už 17. ročník Třebonických letních her se konal v sobotu odpoledne 24. června 2017 na březích rybníka v Třebonicích v Praze 13. Na třicet borců se sem sjelo poměřit síly v pěti disciplínách – slalomu s kolečkem v kombinaci s hašením ruční stříkačkou, řezání klády ruční pilou, v záchraně tonoucího z kánoe, běhu přes plovoucí lávku a štafetě v pití piva či limonády. Deset tříčlenných družstev při slavnostním zahájení přivítal starosta David Vodrážka společně se svým zástupcem Pavlem Jarošem. Zastupitelka Yveta Kvapilová v roli bohyně zapálila „olympijský“ oheň, jen o něco menší než ten olympijský.

 

Plnění soutěžních disciplín bylo jako vždy divácky velice poutavé. Letos se sice nikdo nevykoupal při zdolávání lávky, zato se „udělaly“ hned tři soutěžní týmy na kánoi při záchraně tonoucího. Závěrečná disciplína – štafeta v pití piva či limonády nečekaně zamíchala s konečným pořadím v soutěži. Na stupních vítězů stanulo družstvo Jedna+dva před Škodíky a Čumáčky.

Po skončení soutěží pokračovaly hry až do 22. hodiny zábavou korunovanou vystoupením hudební skupiny Vynyl band. Třebonické letní hry pořádal spolek dobrovolných hasičů SDH Třebonice ve spolupráci s městskou částí a Kulturním domem Mlejn pod záštitou starosty Prahy 13

Hlídejme si své zdraví

01. 09. 2017

Ve středu 14. června se na prostranství před radnicí Prahy 13 uskutečnil 2. ročník akce místní Agendy 21 pod názvem Den zdraví – aneb buďme zdraví v Praze 13. Jednodenní festival zaměřený na prevenci, zdraví a

životní styl byl určen snad všem věkovým kategoriím. Akce zaujala několik stovek lidí, kteří mohli ochutnat a zakoupit potraviny od místního farmáře, vyzkoušet pomůcky terapeuta, nechat si změřit hladinu cukru v krvi, otestovat metabolismus, využít služeb zubní hygieničky, projít se modelem tlustého střeva a seznámit se tak s riziky onemocnění tohoto orgánu. Prezentováni byli rovněž poskytovatelé sociálních služeb. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť soutěží s tématikou prevence zdraví.

V rámci akce proběhl také pochod seniorů s netradičním názvem Dalejemi se zdravicí na Den zdraví před radnicí. Pohybu chtiví senioři se sešli na Řeporyjském náměstí, aby vyrazili podél Dalejského potoka přes část Prokopského údolí, vystoupali kopec k Nové Vsi a prošli kolem Asuánu až na Suchý vršek. Jejich poslední kroky vedly před radnici, kde předali starostovi Davidu Vodrážkovi svou zdravici. Za městskou část se pochodu zúčastnil také zástupce starosty Pavel Jaroš a členové sociálního výboru Miloš Drha a Antonín Krejčík.

Z Centrálního parku na osmičku

01. 09. 2017

V neděli 17. září se už pojedenácté koná akce Pražské cyklozvonění. Přijměte proto pozvání na tradiční cyklojízdu ve žlutém pelotonu. Sraz účastníků je v 8.00 v Centrálním parku na hrázi Stodůleckého rybníka. Cílem je tentokrát Praha 8, Kaizlovy sady poblíž Invalidovny. Trasa je dlouhá asi 20 km a je vhodná pro rodiny s většími dětmi.

Hlavním pořadatelem je letos Praha 8 spolu se zájmovým sdružením NaKole, Hlavním městem Prahou a 24 městskými částmi. V Kaizlových sadech bude pro všechny účastníky připraven zábavný program, různé soutěže a exhibice, hudba a další.

Akce je součástí Evropského týdne mobility a Festivalu volného času Prahy 13. Záštitu nad naším pelotonem převzal zástupce starosty Pavel Jaroš. Více na www.cyklozvoneni.cz.

Malí malíři soutěžili

01. 09. 2017

Každoročně pozve odbor životního prostředí děti z mateřských a základních škol Prahy 13 na divadelní představení konané u příležitosti Dne Země. Dubnové pohádkové dopoledne zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš a zároveň vyhlásil výtvarnou soutěž. Mezi nejhezčí patřily obrázky, které do soutěže poslaly děti z mateřských škol Husníkova a Hostinského. Těm také 1. června předal zástupce starosty drobné ceny v podobě omalovánek, pastelek a dalších drobností. A protože byl právě Den dětí, nechyběly ani nějaké ty sladkosti.

Do Třebonic už popáté

03. 06. 2017

Letos se v polovině května uskutečnil už 5. ročník oblíbeného pochodu do Třebonického pivovaru na pivo. U Lukáše, kde byl „start“, se sešlo neuvěřitelných 70 poutníků. Do Třebonic se šlo přes Chaby a Krteň. Po výšlapu dlouhém téměř 4 kilometry si všichni zasloužili nejen odpočinek, ale i pivečko a něco dobrého k zakousnutí. Třeba utopence, matesy nebo nakládaný hermelín. Pochodu se zúčastnili i zástupce starosty Pavel. V cíli se senioři setkali s předsedou sociálního výboru Alešem Marečkem. Všem děkujeme za účast a Staňkovu rukodělnému pivovaru v Třebonicích, který tentokrát tak trochu „praskal ve švech“, za vlídné přijetí. Tak příští rok na shledanou.

Parkování v Praze 13

02. 06. 2017

V pondělí 15. května se uskutečnilo veřejné projednání týkající se parkovacích stání s parkovacím kotoučem. Zhruba padesátce občanů, kteří se v podvečerních hodinách sešli v obřadní síni radnice městské části Praha 13, byl prezentován původní návrh, který počítal se zavedením parkování ve čtyřech vybraných lokalitách, především v okolí veřejných budov a stanic metra. Jedná se o lokality v ulici Na Zlatě, části ul. Petržílkova (u pošty a před stavbou Smart bytů), v ul. Archeologická (na malých parkovištích u OC Lužiny) a v ul. Hábova (malé parkoviště u kotelny za poštou Stodůlky). Projednání zahájil předseda výboru pro dopravu a bezpečnost Josef Zobal. Dalším z řečníků byl zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitel MČ Praha 13 Štěpán Hošna.

Opatření, které se radnice chystá zkušebně zavést od 1. července 2017, vzniklo na základě stížností občanů. Ti ve velké míře poukazovali na to, že nelze krátkodobě zaparkovat v místech kolem pošt, zdravotních středisek a podobně. Radnice chtěla před samotnou realizací návrhu znát názor občanů k této problematice.

V diskusi s občany zazněly jednoznačně podnětné návrhy, ale také ty, které se netýkaly přímo projednávaného návrhu. Veřejné jednání bylo místy hodně bouřlivé, ale přineslo spoustu podnětů pro dílčí řešení problémů spojených s parkováním. Například bude zredukován počet parkovacích míst spadajících pod režim parkování s kotoučem u OC Lužiny. Namísto původně uvažovaných 61 míst na obou přilehlých parkovištích bude pro režim parkování s kotoučem vyhrazeno pouze jedno parkoviště s přibližně 15–33 místy s dobou parkování max. 2 hodiny. V ulici Na Zlatě a v přilehlé části Petržílkovy bude vyhrazeno 42 míst s dobou parkování max. 2 hodiny, v Petržílkově ulici u pošty bude vyhrazeno cca 9 míst s dobou parkování max. 1 hodinu a v ulici Hábova za poštou bude vyhrazeno 9 míst s dobou parkování max. 2 hodiny. Režim parkování s parkovacím kotoučem bude platit v pracovní dny od 8 h do 19 hodin. Po 5 měsících bude stav parkování s kotoučem vyhodnocen a provedeny případné úpravy rozsahu nebo časového pásma.

Mokrý Butovický rohlík

01. 06. 2017

Běžecko-cyklistický závod Triatlonu sportklubu Praha a odboru životního prostředí se konal v sobotu 22. 4. na hrázi Stodůleckého rybníka v Centrálním parku. Nejmladší kategorii závodníků odstartoval zástupce starosty Pavel Jaroš. Před samotným závodem se účastníci mohli rychle posilnit dílem svátečního koláče s logy městské části a Greenways nebo butovickým rohlíkem. Akce tradičně otevřela dálkovou trasu Greenways Praha – Vídeň. Přes nepřízeň počasí se zúčastnilo asi 70 lidí. Ke Dni Země byl společně do Centrálního parku vysazen strom – Javor tatarský

AntiFetFest aneb jde to i jinak!

01. 06. 2017

V letošním místním kole již 10. ročníku amatérské filmové soutěže AntiFetFest 2017 proti sobě stály tři snímky základních škol. Do celopražského finále postoupil film „Vnímáš to stejně?“ od tvůrců z DGPM Productions ze ZŠ Klausova. Vítězům předali v obřadní síni radnice ceny zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. V Praze se do soutěže přihlásilo rekordních 69 filmů ze 13 městských částí. Finále se uskuteční v kině Lucerna ve středu 14. června.

Jubilejní ekodivadélko

02. 05. 2017

První dubnový čtvrtek se Spolkový dům zaplnil dětmi z mateřských a základních škol Prahy 13. Pohádku Divadla Kapsa Kterak beruška Uška o sedmou tečku přišla postupně zhlédly čtyři stovky nadšených diváků. Představení ke Dni Země, zaměřená na ekologickou osvětu a výchovu dětí, pořádá odbor životního prostředí už od roku 1997. Pohádkové dopoledne zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš a zároveň vyhlásil výtvarnou soutěž. Za nejhezčí obrázky dostanou děti drobné ceny. Již tradiční ekodivadélka jsou hrazená z rozpočtu Odboru životního prostředí městské části Praha 13. 

Oslava jara ve tvůrčím duchu

01. 05. 2017

Druhou dubnovou středu odpoledne proběhla v Lukáši už čtvrtá Velikonoční jízda seniorů. Sám název je vlastně synonymem pro starobylý zvyk, který se drží dodnes například v Horní Lužici a pochází už z doby panování Karla IV. Tak proč se k této tradici nepřidat? Velikonoční jízda v Lukáši se stala oslavou Velikonoc, kterou senioři spojili s tvůrčí prací – výrobou velikonočních dekorací pro sebe nebo pro své blízké. Pod vedením odborných lektorů se vyráběly závěsné květináče tvořené pomocí dřevěných špachtlí, připínací jarní dekorace z papíru apod. Nezahálela ale ani pomlázka, kterou byly všechny přítomné dámy humánně vyšlehány. To aby neuschly a byly zdravé. Zájemců o předvelikonoční tvoření bylo letos sedmačtyřicet a připočítáme-li hosty a organizátory, dostaneme se k číslu šedesát. Účastníky Velikonoční jízdy přišli postupně pozdravit i zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

VELIKONOČNÍ FLORISTIKA

01. 05. 2017

Úterý 11. 4. bylo v naší městské části dnem konání řady báječných akcí. Jedna z nich, s názvem Velikonoční floristika, se konala i v Komunitním centru sv. Prokopa v Nových Butovicích. Seniorky, které si do centra přišly vyrobit velikonoční dekorace, přivítali předseda sociálního výboru Aleš Mareček společně s panem farářem Radkem Tichým. Každá z přítomných dam si pak díky své šikovnosti odnesla domů krásný výrobek a s ním i kousek jara.

Nuda? Co to je?

01. 05. 2017

Rok se s rokem sešel a paní Ludmila Kudelová z Nových Butovic oslavila v neuvěřitelně skvělé kondici už 102. narozeniny. K významnému životnímu jubileu jí přišli pogratulovat předseda sociálního výboru Aleš Mareček a pracovnice občansko-správního odboru Nikol Porazilová.

Paní Ludmila pochází z Táborska, ale převážnou část svého života je jejím domovem Praha. Žije tady už od svých patnácti let, posledních více než dvacet let v Praze 13. Po škole prodávala v módním obchodě na Letné a dodnes vzpomíná na to, jak několikrát pomáhala vybírat luxusní spodní prádlo o rok starší filmové hvězdě Lídě Baarové. Začátkem války se vdala, měla tři děti, ale pracovat nepřestala. Spodní prádlo sice už neprodávala, ale sama ho šila doma. Dnes má paní Kudelová deset vnoučat a pět pravnoučat a díky své obdivuhodné vitalitě je stále úžasnou babičkou a prababičkou. Výborně jí slouží paměť, ráda čte, občas se vypraví na krátkou procházku, dívá se na televizi a zvládne sama i dost práce. Dokonce přichystala i narozeninové pohoštění. Je zkrátka skvělá. Věřili byste, že gratulaci, kterou jí poslal starosta David Vodrážka, si přečetla bez brýlí? A když něco nejde na 100 %, tak jí pomůže vnučka, která je pro ni velkou oporou. Paní Ludmila prostě neví, co je to nuda. Většinou je dobře naladěná, činorodá a jediné, na co úplně zapomíná, je stárnutí.

Přejeme paní Kudelové, aby jí síla, dobrá nálada a hlavně zdraví vydržely ještě dlouhou řadu let.

 

Sezonu jsme odstartovali návštěvou hasičů

01. 04. 2017

Ve čtvrtek 16. března začala prvním letošním pochodem sezona tradičních seniorských výšlapů s holemi Nordic Walking. Šlo se z Lukáše na návštěvu do zbrojnice Sboru dobrovolných hasičů Stodůlky. Výšlapu, který již poněkolikáté pořádalo Středisko sociálních služeb Prahy 13, se účastnilo přes dvacet „pochodníků“. Městskou část zastupoval zástupce starosty Pavel Jaroš.

Zbrojnice se nachází na Velké Ohradě hned naproti Lidlu. Na místě nás už čekal starosta sboru Vojta Koutek, který účastníky pochodu přivítal a seznámil je s historií sboru i s vybavením zbrojnice. A že se bylo na co dívat, dokazují fotky, které si můžete prohlédnout na www.sssp13.cz.

Po prohlídce jsme vyrazili do místa startu, tedy zpět do Lukáše. Počasí nám přálo, není tedy divu, že cesta měřící 2,9 km, nebo chcete-li 5 185 kroků, rychle uběhla. Ti, kterým přece jen vyhládlo, zakončili první výšlap v jídelně Lukáše obídkem.

Cílem dalšího pochodu bude Třebonický pivovar, kam si zajdeme na skvělé pivo. Ale to až v květnu.

Oslava v klubu

01. 03. 2017

Dne 25. ledna navštívil zástupce starosty Pavel Jaroš Klub seniorů III, jehož členové se scházejí každou středu odpoledne v Domě sociálních služeb Lukáš. Tentokrát mělo jejich setkání slavnostní charakter, protože pět členek klubu slavilo významné životní jubileum. Hezkou kytičku z rukou zástupce starosty převzaly paní Růžena Štychová, Míla Brhlíková, Věra Koubková, Božena Štičková a Jana Oktábcová. Všem oslavenkyním zástupce starosty popřál do dalších let hodně zdraví a životního elánu.

KVĚTINOVÁ RETROKAVÁRNA

01. 03. 2017

První únorové úterý navštívil Retrokavárnu fotograf František Kocmich, který vloni v říjnu vyhrál fotosoutěž Praha 13 očima seniorů. Ze své tvorby připravil do foyer Kulturního domu Mlejn malou ukázku zaměřenou na květiny různých druhů. Na kávu přišel také zástupce starosty Pavel Jaroš. Další setkání v Retrokavárně proběhnou 7. 3. a 4. 4. vždy od 14.00. Pokud se chcete přijít podívat také, nezapomeňte si rezervovat místo u paní Aleny Houškové na tel. 235 011 451.

Půl století spolu

01. 03. 2017

Na Staroměstské radnici si řekli své „ano“ Věra a Jiří Maškovi 28. ledna 1967. Po 50 letech společného života si přišli tento slavnostní den připomenout 27. ledna do obřadní síně Úřadu městské části Praha 13. Poblahopřát jim přišli členové rodiny, za městskou část pak zástupce starosty Pavel Jaroš. S přáním všeho nejlepšího do dalších společných let se připojuje také občansko-správní odbor úřadu.

Sportovní plochy dostanou nový kabát

01. 02. 2017

V rámci investičních akcí zajišťovaných odborem životního prostředí bude v letošním roce kladen důraz hlavně na zlepšení možností pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Naše městská část má to štěstí, že při výstavbě sídlišť bylo pamatováno i na tyto aktivity a v rámci vnitrobloků je dostatek dětských hřišť i veřejně přístupných sportovišť. Problémem u některých je ale jejich technický stav. Dětská hřiště jsme již v minulých letech většinou celkově zrekonstruovali tak, aby odpovídala současným požadavkům na hru, ale hlavně současným bezpečnostním normám. Nyní se chceme zaměřit i na sportovní plochy. Část z nich již v minulých letech nový kabát dostala, ale hodně jich ještě čeká.

Celková rekonstrukce dvou sportovních ploch byla zahájena již v loňském roce a v průběhu letošního jara bude dokončena. Jde o hřiště ve vnitrobloku Horákova – Kettnerova a ve vnitrobloku Zázvorkova. Obě mají podobný charakter, před rekonstrukcí zde byl povrch ze zastaralých pryžových desek, které se v průběhu času začaly odlupovat. Nově bude na obou hřištích jednolitá pryž s grafikou na streetball, budou opraveny navazující dlažby a vyměněny povrchy pod stávajícími prvky. Letos budeme v těchto aktivitách pokračovat a na nový pryžový povrch se mohou těšit i obyvatelé v okolí sportovního hřiště při ulici Hostinského. Sportovní plochu s lajnováním a umístěnými koši na basketbal doplní barevné odlišení pro plošné hry a lavičky. Při této rekonstrukci bude současně zrevitalizován i prostor směrem k obchodnímu centru, který je nyní téměř bez vegetace. Vznikne zde malý parčík s kruhovým trávníkem a soliterním platanem. Nově bude vydlážděna spontánně vyšlapaná cesta a doplněny trvalkové a keřové výsadby. Vše bude doplněno novým mobiliářem.

V uplynulém období jsme také zaznamenali požadavky milovníků adrenalinu na obnovu skateparku Lužiny ve vnitrobloku Mohylová, který je nyní vybaven betonovými rampami. Proto byl připraven projekt na jeho obnovu. Jsou zde navrženy nové sportovní prvky, které lépe odpovídají požadavkům sportovců a jejich bezpečnosti. Prvky byly v průběhu přípravy projektu konzultovány s návštěvníky skateparku, aby investice do rekonstrukce byla smysluplná a splnila očekávání jeho uživatelů. Věřím, že všechny naše investiční záměry budou úspěšně dokončeny k všeobecné spokojenosti a budou hojně využívány třeba i na úkor počítačových her.

Předvánoční posezení seniorů

01. 01. 2017

Začátkem prosince se ve Spolkovém domě opět sešli zástupci 12 klubů seniorů na předvánočním setkání s představiteli Městské části Praha 13. Seniory přišel pozdravit starosta David Vodrážka, zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitel Aleš Mareček. Přání všeho dobrého přednesla vedoucí odboru sociální péče Blanka Vildová a ředitel střediska sociálních služeb Jiří Mašek.

Pro seniory byl i letos připraven kulturní program. Po duši pohladilo všechny přítomné vystoupení malých zpěváčků a tanečníků z folklorního souboru Lučinka. Hudební program obstarala kapela Koty Swing Band. Někteří si společně s nimi zanotovali, byli však i tací, kteří se nezdráhali a společně si zatančili.

Vánoční punčování? Proč ne.

01. 01. 2017

Ve středu 7. prosince zavoněl v jídelně Střediska sociálních služeb Prahy 13 vánoční punč. Už od roku 2013 se v Lukáši koná takzvané Vánoční punčování, které ale zdaleka není jen o zmíněném nápoji. Je to především o setkávání lidí, výrobě vánočních dárků, o rozsvícení vánočního stromku a příjemné adventní pohodě. K poslechu tentokrát hrála nejen vánoční klasiku skupina Proč ne. Na akci zavítali a seniory pozdravili starosta David Vodrážka, zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček.

Příjemná oslava narozenin

01. 01. 2017

V letošním roce jsem oslavila 92. narozeniny. Potěšila mě pozornost městské části. Její zástupci paní Nikola Porazilová a pan Aleš Mareček vytvořili velmi příjemnou atmosféru. Jejich zásluhou jsem prožila velmi příjemné odpoledne. Dovolte mi, abych touto formou poděkovala za milou návštěvu.

KOLOBĚH VODY V DIVADLE

01. 12. 2016

V úterý 15. listopadu se ve Spolkovém domě ve Stodůlkách konala dvě divadelní představení Putování ztracené kapky, aneb cesta tam a zase zpátky, o koloběhu vody v přírodě. Představení zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš. Zúčastnilo se celkem 400 dětí ze sedmi mateřských škol. Dětem se divadélko moc líbilo a dostaly do školek pracovní listy, které si s učitelkami vyplní a tak si vše zopakují.

Která opatření považujete za nejpodstatnější?

02. 11. 2016

Občané se opět vyjádřili k problémům městské části

Ve čtvrtek 13. října proběhlo již 5. veřejné fórum občanů Prahy 13 organizované podle závazné metodiky iniciativy Místní Agenda 21, k jejímž principům se Praha 13 hlásí. Na setkání v obřadní síni se dostavilo asi 6 desítek občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu městské části. Smyslem sezení byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější k řešení. Jednání zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš společně se zodpovědným politikem – předsedou výboru pro Agendu 21 Štěpánem Hošnou a moderátorkou Danou Divákovou.

 

Úvodem veřejného fóra seznámil předseda výboru pro Agendu 21 Štěpán Hošna všechny přítomné s plněním a výsledky deseti témat, které byly určeny jako priorita na Veřejném fóru v loňském roce. V další části seznámila moderátorka Dana Diváková přítomné s mechanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem – Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u příslušného stolu přednést jakékoli své podněty z dané oblasti. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně vybrali dvě nejdůležitější témata v dané oblasti. Garanti všech stolů jednotlivě všem účastníkům představili témata vybraná u svého stolu. Vždy dvě TOP témata byla sepsána na samostatný velký plakát k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník pak přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník jedenácti témat, která účastníci považují za nejdůležitější.

 

Nejdůležitějším úkolem je podle nich realizovat vybudování startovacích bytů. Mezi dalšími požadavky byly např. rekonstrukce školního hřiště Janského, podpora výstavby P+R parkovišť, rekonstrukce školních jídelen, omezení negativního vlivu zahušťování staveb na životní prostředí, zavedení modrých parkovacích zón pro rezidenty, změna pozemků pod haldou v Centrálním parku na nezastavitelné pozemky, útlum hazardu v Praze 13, vybudování jídelny pro seniory v Nových Butovicích, údržba a ošetření komunikační zeleně a zabránění zástavbě stávajících zelených ploch.

Podle metodiky Místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předložení vybraných témat k vyjádření občanům formou ankety ve STOPu a na webu městské části. Závěrem předseda výboru Štěpán Hošna přislíbil, že zmíněné podněty nezapadnou a že se jimi bude radnice v příštím období zabývat. Některá řešení však budou předána jiným subjektům, protože nejsou v kompetenci městské části.

Která opatření považujete za nejpodstatnější?

01. 11. 2016

Občané se opět vyjádřili k problémům městské části

Ve čtvrtek 13. října 2016 proběhlo již 5. veřejné fórum občanů Prahy 13 organizované podle závazné metodiky iniciativy Místní Agenda 21, k jejímž principům se Praha 13 hlásí. Na setkání v obřadní síni se dostavilo asi 6 desítek občanů, zastupitelů a pracovníků úřadu městské části. Smyslem sezení byl sběr témat, která občané Prahy 13 považují za nejaktuálnější k řešení. Jednání zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš společně se zodpovědným politikem – předsedou výboru pro Agendu 21 Štěpánem Hošnou a moderátorkou Danou Divákovou.

 

Úvodem veřejného fóra seznámil předseda výboru pro Agendu 21 Štěpán Hošna všechny přítomné s plněním a výsledky deseti témat, které byly určeny jako priorita na Veřejném fóru v loňském roce. V další části seznámila moderátorka Dana Diváková přítomné s mechanizmem sběru témat. U sedmi stolů probíhala diskuze k jednotlivým oblastem – Rozvoj městské části, Životní prostředí, Doprava a bezpečnost, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání, Školství a kultura, Zdravotnictví a sociální věci, Stůl mládeže (průřez všemi uvedenými tématy pro mladé).

Účastníci si mohli vybrat jednu nebo více z těchto oblastí a u příslušného stolu přednést jakékoli své podněty z dané oblasti. Všechny podněty byly zapsány a diskutující u každého stolu pak společně vybrali dvě nejdůležitější témata v dané oblasti. Garanti všech stolů jednotlivě všem účastníkům představili témata vybraná u svého stolu. Vždy dvě TOP témata byla sepsána na samostatný velký plakát k závěrečnému hromadnému hodnocení. Každý účastník pak přidělil dva své body dvěma ze všech vybraných témat (nebo oba jednomu). Součtem bodů vznikl pořadník jedenácti témat, která účastníci považují za nejdůležitější.

 

Nejdůležitějším úkolem je podle nich realizovat vybudování startovacích bytů. Mezi dalšími požadavky byly např. rekonstrukce školního hřiště Janského, podpora výstavby P+R parkovišť, rekonstrukce školních jídelen, omezení negativního vlivu zahušťování staveb na životní prostředí, zavedení modrých parkovacích zón pro rezidenty, změna pozemků pod haldou v Centrálním parku na nezastavitelné pozemky, útlum hazardu v Praze 13, vybudování jídelny pro seniory v Nových Butovicích, údržba a ošetření komunikační zeleně a zabránění zástavbě stávajících zelených ploch.

Podle metodiky Místní Agendy 21 je nyní dalším krokem předložení vybraných témat k vyjádření občanům formou ankety ve STOPu a na webu městské části. O výsledcích ankety vás budeme ve STOPu informovat. Závěrem předseda výboru Štěpán Hošna přislíbil, že zmíněné podněty nezapadnou a že se jimi bude radnice v příštím období zabývat. Některá řešení však budou předána jiným subjektům, protože nejsou v kompetenci městské části.

Co děláme pro své zdraví?

01. 11. 2016

Den zdraví uspořádala Praha 13 za podpory hl. m. Prahy v úterý 20. 9. na Slunečním náměstí. Zahájili ho společně radní hl. města Prahy Radek Lacko a zástupce starosty Pavel Jaroš za účasti několika dalších představitelů městské části. Akce se konala v rámci aktivit Místní Agendy 21. Největší zájem zaznamenali u stánků zdravotníků, kde měli návštěvníci možnost nechat si změřit krevní tlak, zjistit hladinu cholesterolu, glukózy, triglyceridů a procento celkového tuku v těle nebo si nechat vyšetřit plicní funkce či pigmentové skvrny. Z ankety, kterou mezi návštěvníky provedla televize TV13, vyplynulo, že všichni se o svůj zdravotní stav zajímají, vědí, co by pro své zdraví a dobrou kondici měli dělat a snaží se, ale na cvičení a správnou životosprávu se jim většinou nedostává času. Na Dnu zdraví se mohli s odborníky poradit, jak změnit výživu či životní styl. Představila se také organizace České Ilco, dobrovolné sdružení stomiků (lidí s trvalým vývodem z trávicí nebo vylučovací soustavy), které radí a účinně pomáhá lidem s tímto postižením. Představilo svoji novou informační kampaň a literární soutěž vtipně apelující na „básnické střevo“ soutěžících. Den zdraví nezapomněl ani na děti, pro které byla připravena pohybová cvičení, ukázky první pomoci a procvičování paměti.

Cyklisté prozvonili Prahou

01. 11. 2016

V neděli 25. 9. se konal již desátý ročník Pražského cyklozvonění. Peloton cyklistů z Prahy 13 pozdravil zástupci starosty Pavel Jaroš, který se cyklojízdy i zúčastnil. Poté vyrazil z hráze Stodůleckého rybníka na desetikilometrovou trasu vedoucí z větší části Prokopským údolím. Cílem cesty malých i velkých cyklistů byla Praha 4, která byla letos spolu s občanským sdružením NaKole hlavním pořadatelem akce. V areálu A-Parku v Braníku se sjelo asi 1 000 cyklistů z více než 20 městských částí Prahy. Pro účastníky byl připraven zábavný program pro celé rodiny. V nabídce byla exhibice mistra světa v biketrialu Josefa Dresslera půjčovna koloběžek, koncert Richarda Tesaříka, jízda zručnosti, možnost vyzkoušet elektrokolo. Velikým lákadlem pro děti i dospělé bylo organizované zkrášlování betonových monolitů pomocí sprejů přes šablony či volně dle fantazie. Pestrou nabídku aktivit doplňovaly skákací hrady pro nejmenší, cykloservis zdarma od Bajkazylu, stánky s mapami, informačními materiály o Praze i občerstvením. Na závěr se mohl každý přidat ke spanilé jízdě historických bicyklů Veteran Bicycle Clubu až na Zbraslav. Cyklozvonění bylo součástí Evropského týdne mobility a Festivalu volného času Prahy 13.

HŮLKY MAJÍ ÚSPĚCH!

01. 11. 2016

Součástí letošního festivalu volného času byl 21. 9. také pětikilometrový výšlap Prokopským údolím. Vycházky s holemi Nordic Walking jsou mezi seniory stále oblíbenější. Bezmála tři desítky účastníků se dopravily autobusem do Hlubočep, odkud vyrazily pod vedením lektorek společnosti Senior-Help. Pochodu se zúčastnili i zástupce starosty Pavel Jaroš a ředitel pořádajícího Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek. Před radnicí účastníky přivítal předseda sociálního výboru Aleš Mareček, protože městská část akci finančně podpořila. Poslední letošní vycházka s hůlkami se konala na Lukáše – 18. října.

PIŇAKOLÁDA PODRUHÉ

01. 11. 2016

Ve čtvrtek 6. 10. vystoupilo ve Spolkovém domě pro velký zájem již podruhé populární hudební duo Piňa- Koláda. Akci zahájil zástupce starosty Pavel Jaroš s předsedou sociálního výboru Alešem Marečkem, účastníky pozdravili také zástupce starosty Pavel Jaroš a zastupitel Miloš Drha. Odpoledne, kterého se zúčastnilo 152 seniorů, proběhlo v duchu dobré nálady, pohody a písniček k poslechu i tanci. PiňaKoláda hrála na přání a parket byl stále plný tanečníků.

Soutěž fotografů má vítěze

01. 11. 2016

V pondělí 3. října proběhlo v atriu radnice slavnostní oceňování vítězů fotografické soutěže Praha 13 očima našich seniorů, která byla vyhlášena v dubnu pod záštitou zástupce starosty Pavla Jaroše.

Do soutěže se přihlásilo 14 fotografů seniorského věku s 28 kvalitními snímky. Ceny vítězům předával předseda sociálního výboru Aleš Mareček s vedoucí odboru sociální péče Blankou Vildovou. Vítězem se stal pan František Kocmich z Lužin (fotogalerii najdete na www.kocmich.cz), druhé místo obsadila paní Alena Prevorová, na třetím skončil pan Jiří Bína (snímek k vidění na str. 9). Speciální cenu za umělecký dojem obdržel pan Jan Beran (viz foto vlevo). Všichni účastníci obdrželi hodnotné ceny a pamětní listy. Setkání soutěžících bylo současně vernisáží výstavy jejich fotografií, kterou mohli návštěvníci radnice zhlédnout do 14. října.

Jak dál v integraci cizinců?

02. 10. 2016

Téma migrace je v současnosti jedním z nejzásadnějších témat evropských zemí. Situace v České republice se sice výrazně liší od situace v Německu nebo Francii, přesto se nás migrace týká. Obyvatelstvo Prahy 13 je navíc typické vysokým podílem cizinců s dlouhodobým pobytem na našem území. Radnice se integračními programy řadu let zabývá. Jak to vidí jednotlivé kluby v zastupitelstvu městské části? Jsou podle nich aktivity Prahy 13 v oblasti integrace cizinců dostatečné? Co v této oblasti chybí? Jaká jiná opatření by navrhovali? Zde jsou odpovědi jejich představitelů napříč politickým spektrem.

 

Česká strana sociálně demokratická

Ačkoli je téma migrace na úrovni EU nejzásadnější otázkou, pro ČR platí, že nejsme cílovou zemí současné migrační vlny. V Praze tak stabilně tvoří nejpočetnější skupinu cizinců občané Ukrajiny, Slovenska, Ruska a Vietnamu. Integrační aktivity přispívají k dosažení oboustranně přínosného harmonického soužití, vzájemného poznávání a porozumění mezi cizinci a většinovou společností. Praha 13 se tradičně zapojuje do lokálních integračních programů. V roce 2015 proběhlo doučování v 6 mateřských a 4 základních školách, byly zorganizovány 3 prázdninové kursy českého jazyka, podpořeny byly volnočasové aktivity. Portfolio aktivit by tak bylo možné v budoucnu rozšířit například o sociokulturní kurzy a semináře zaměřené na české reálie, které přispívají orientaci cizinců ve společenském, sociálním, právně institucionálním a politickém prostředí. Vhodná by byla také podpora komunitního setkávání u kulatých stolů a podpora multikulturních streetových akcí.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

Domácí borci nenašli přemožitele

01. 10. 2016

V polovině září 2016 se konal již 4. ročník veřejného turnaje O pohár starosty Prahy 13 a zvláštní cenu zástupce starosty pro sociální oblast v pétanque, pořádaný Střediskem sociálních služeb Prahy 13 a spolkem Pétanque pro Vás. Hřiště v areálu Domu sociálních služeb Lukáš přivítalo 12 soutěžních trojic z městských částí Praha 13, Praha 17, Praha 6 a Praha 8. V urputném klání zvítězilo bez porážky družstvo Lukáš 2 ve složení Světlana Pospíšilová, Magda Sjögren, Eugeniusz Madej před týmy Lukáš 4 a Lukáš 1. Triumf hráčů Pétanque klubu Lukáš 13 dovršila Jana Kamberská, která zvítězila po finálovém rozstřelu v dovednostní soutěži, 2. místo obsadil Josef Procházka z týmu Prahy 17, třetí příčka patřila Zdeňku Adamcovi. Ceny nejlepším týmům i jednotlivcům předali zástupce starosty Pavel Jaroš a předseda sociálního výboru Aleš Mareček. Za pozornost stojí fakt, že PK Lukáš 13 vyhrál tento turnaj potřetí za sebou a jako mladý klub seniorů prokázal nezpochybnitelný sportovní růst.

Jedenapůlkrát jsem obešel zeměkouli

01. 10. 2016

V září oslavil své 85. narozeniny bývalý československý atlet a olympionik Ladislav Moc ze Stodůlek. K významnému životnímu jubileu mu přišel pogratulovat a předat dárkový balíček Aleš Mareček, předseda sociálního výboru. Využili jsme příležitosti a oslavence trochu vyzpovídali.

Manželé Mocovi a gratulanti z radnice Prahy 13

 

V článku, který o vás kdysi napsal Ota Pavel v časopise Československý voják je zajímavá věta: Laďa Moc, ostýchavý blonďatý a kudrnatý kuchařík ze Zlaté Husy, kde v pepita saku vyráběl na salátplacu švédské mísy a ruská vajíčka, neměl na sport nikdy čas. Co vy na to?

Je to pravda. Do určité doby jsem se žádnému sportu nevěnoval a sklon k této činnosti jsem neměl ani po kom podědit. To, že si můj děda chodil vydělávat od Kolína až do Vídně, tenkrát samozřejmě pěšky, se asi nepočítá, že? Co jsem podědil, byl vztah ke kuchařině. Tatínek byl vynikající kuchař. Představte si, že dokonce vařil pro prezidenta Edvarda Beneše. Abych byl přesný, připravoval jídlo ve vlaku, kterým pan prezident po návratu z Anglie jezdil. Víte, čím jsem starší, tím častěji se sám sebe ptám: Je to skutečně pravda, že jsem před šedesáti lety vytvořil světový rekord, že jsem před pětapadesáti lety vybojoval 8. místo na olympijských hrách v Římě a desetkrát se stal mistrem Československa? A všechno vlastně odstartovala vojna.

 

Říká se, že vojna dělá z chlapců muže. Z vás navíc udělala uznávaného závodního chodce.

Ve svých jednadvaceti letech jsem byl odveden k protivzdušné obraně státu do karlínských kasáren. Jakmile se v Praze objevil nějaký chodecký závod, přihlásil náš velitel celou rotu na start se slovy: „Je to lepší než plánované pochodové cvičení.“ Startoval jsem na Maninském okruhu v Holešovicích a hned potom na padesátce Praha–Poděbrady. A ta padesátka se stala mým osudem. Došel jsem ji hned napoprvé dobře. Dokonce se mi podařilo porazit úspěšného Nora Sponberga. Tehdy za mnou přišel předseda české chodecké komise Jan Svoboda a pronesl motivující slova: „Láďo, kdybys skutečně zatrénoval...!“ V roce 1953 mě převeleli z Prahy do Jihlavy a v době volna jsem tedy trénoval, trénoval a zase trénoval. A výkony každým měsícem stoupaly. Tehdy si nade mnou vzal patronát Dům armády Znojmo. Za jeho péči jsem koncem roku 1955 vyhlásil, že na jejich nově vybudovaném atletickém stadionu překonám československý rekord na 50 kilometrů. No, a nakonec z toho byl časem 4:27:27 hod. rekord světový. Svůj světový rekord jsem ještě překonal, a to 21. června 1956 v Praze na Strahově. Od roku 1956 jsem startoval v dresu Dukly a do roku 1964 vyhrával skoro všechny domácí i mnohé zahraniční závody. Tehdy to v Dukle bylo tak, že každý reprezentant musel mít určitou vizi, co bude dělat, až s reprezentací skončí. Já jsem řekl: „Jsem kuchař a rád bych dělal hotelovou školu.“ Takže při sportu jsem ještě dělal hotelovku v Mariánských Lázních a po jejím skončení ještě dvouletou hospodářskou školu.

 

V cíli chodeckého závodu v Králově Dvoře

 

Ze Zlaté Husy jste se dostal až na olympiádu.

V roce 1956 jsem byl nominován na XVI. letní olympijské hry v australském Melbourne. Všechno bylo schválené, připravené, ale den před odjezdem mi řekli, že státní bezpečnost nedoporučuje, abych jel. Byla to obrovská škoda, protože jsem v tu dobu podával ty nejlepší výkony ve své sportovní kariéře. Za čtyři roky jsem startoval na olympiádě v Římě, ale to už nebylo ono. V roce 1964 jsem svou závodní činnost ukončil a vedle trenérské práce jsem se věnoval pořádání závodu Praha-Poděbrady jako ředitel. V této práci mi jako hospodář pomáhal můj báječný kamarád Lexa Bílek, který byl rovněž úspěšný chodecký reprezentant. Na závod Praha- Poděbrady přijížděli i přední světoví chodci z Itálie, Velké Británie, Švédska, Švýcarska, Ruska, Litvy, Německa, ale i z mimoevropských států. Poté co jsem byl převelen na Slovensko, převzali funkci pořádání chodeckých závodů v Poděbradech Petr Kratochvíl a Zdeněk Simon a musím přiznat, že také oni si vedli skvěle.

 

Jaký vítr vás zavál na Slovensko?

V roce 1970 za mnou přišel plukovník Imrich Gibala s tím, že zakládají Duklu Banská Bystrica. Na rozmyšlenou, zda s ním do toho půjdu, mi dal celých 24 hodin.☺ A tak začala další etapa mého života, ta trenérská. Měl jsem štěstí, že do své skupiny jsem dostal velmi talentované a obětavé chodce, kteří tehdy tvořili reprezentační družstvo Československa. Kluci byli výborní a v družstvech i v jednotlivcích si vedli skvěle. Jozef Pribilinec získal zlatou olympijskou medaili, Pavol Blažek se stal mistrem Evropy… Na Slovensku se nám narodili dvě děti a přesto, že nám tam bylo dobře, chtěl jsem zpátky do Prahy. A co se nestalo? Přišel za mnou místopředseda ÚV ČSTV doktor Dušek s tím, že by mě v Praze potřeboval a bylo rozhodnuto. Vyměnili jsme byt a už dvacet let jsme tady na třináctce. Máte představu, kolik kilometrů jste nachodil? Já jsem si vedl deníky, kam jsem si zapisoval, kolik jsem toho při trénincích a na závodech nachodil. Těch deníků je dvanáct a kilometrů? Tak těch je 60 000. Je to neuvěřitelné, ale jedenapůlkrát jsem obešel zeměkouli. Na olympiádu jste byl nominován ještě jednou. Nejdůležitější v mém životě jsou tři etapy k získání pocitu životního štěstí. Jsou to závod Praha–Poděbrady, trenérské působení na Slovensku a úspěšná činnost rozhodčího. Za celoživotní angažovanost ve sportu, pořádání mezinárodních závodů, spravedlivé rozhodování v chodeckém sportu a fair play jednání mezi sportovci a rozhodčími jsem byl Mezinárodním olympijským výborem ke svým pětašedesátinám nominován jako vrchník chodeckých závodů na Olympijské hry 1996 do Atlanty.

 

Jako sportovec jste vybojoval řadu medailí, jako trenér, rozhodčí a také funkcionář jste obdržel nejedno ocenění a čestné uznání. Životního štěstí se vám tedy dostalo měrou vrchovatou.

Ano. Navíc mám dvě báječné děti a skvělou manželku, s kterou brzy oslavíme zlatou svatbu. Vždycky jsem si přál, abych tady zanechal stopu, kterou nesmaže čas. Snad se mi to podařilo.

K ROHANŮM NA SYCHROV, ZA CHMELEM DO ŽATCE

01. 09. 2016

Koncem května se 38 seniorů vydalo na výlet na zámek Sychrov, který pro ně zorganizoval neúnavný František Kundrát z Klubu seniorů I. Unikátní novogotický zámecký komplex z 19. století s původním mobiliářem, rozsáhlým parkem a oranžérií patřil 125 let od r. 1820 slavnému rodu Rohanů. Bylo co obdivovat, protože po Konopišti má právě Sychrov s více než 48 tisíci předměty druhý největší sbírkový fond. Se seniory vyrazil také místostarosta Pavel Jaroš. Ten pak koncem června pozval 90 členů i nečlenů klubů seniorů na výlet do Žatce. Společně s ním výletníky doprovodili předseda sociálního výboru Aleš Mareček a zastupitel Miloš Drha. I tento výlet hodnotili účastníci jako velmi povedený.

Retro kavárna zve k návštěvě

01. 06. 2016

V pondělí 25. dubna byla v Kulturním domě Mlejn uvedena do provozu Retro kavárna pro seniory. Slavnostního otevření se zúčastnili starosta David Vodrážka, jeho zástupce Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš Mareček, předseda komise pro sport Miloš Drha a další zástupci radnice. V kavárně se sešlo několik desítek seniorů, kteří projevili o možnost scházet se v kavárně zájem.

A proč právě Retro kavárna? Nejen na radnici, ale i v klubech seniorů vznikla myšlenka vytvořit v Praze 13 příjemné prostředí kavárničky, kde  by se senioři mohli setkávat, navazovat kontakty a přátelství, zahnat pocit osamění, dozvědět se něco zajímavého nebo si jen tak zavzpomínat. Pracovníci sociálního odboru společně s KD Mlejn vytvořili příjemné prostředí pro provoz kavárny ze vstupních prostor tohoto kulturního zařízení, které byly doposud nevyužité.

 

Po slavnostním otevření Retro kavárny byla zahájena vernisáž obrazů realistického malíře a výtvarníka pana Richarda Vlasáka, který namaloval pro kavárnu půvabné olejomalby. Představeny byly dvě dobrovolnice z řad seniorů, které připravily program otevření kavárny a slíbily, že se budou věnovat organizaci dalších setkání. Přítomní senioři vyplnili připravenou anketu a poskytli tak široké spektrum nápadů a námětů – nejžádanějšími tématy byly: historie Prahy 13, zdraví a bylinky, cestování, hudba, příroda, kosmetika, oblékání a móda, vaření a zdravá výživa, malování. V příjemné atmosféře při kávě za hudebního doprovodu dua Proč ne si senioři povídali a netajili radost, že se mohou osobně podílet na dalších programech.

Retro kavárna bude otevřena pro seniory z Prahy 13 zatím vždy jedno úterý v měsíci od 14.00 do 16.00, nejbližší termín je 7. června. Její program na příští měsíce najdete na straně 38. Přijďte si popovídat, potěšit se a dozvědět se něco nového. Protože počet míst je omezen, doporučujeme vám rezervovat si místo u paní Aleny Houškové, sekretariát odboru sociální péče, tel. 235 011 451.

Velikonoční jízda

01. 05. 2016

Pod tímto názvem pořádá ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek tradiční setkání s velikonoční dílnou. Společně s ním přivítali 23. března v Lukáši účastnice místostarosta Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš Mareček a zastupitel Miloš Drha. Výsledkem několikahodinové práce zručných seniorek byla přehlídka krásných dekorací, kterými mohly ozdobit své domovy.

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ Stávající způsob zajišťování čistoty a pořádku na Praze 13 považujeme v zásadě za funkční. Při zjištění nedostatků v rámci pravidelných kontrol jsou vyzýváni vlastníci či správci pozemků, kterými jsou fyzické osoby, podnikatelé a právnické osoby (včetně MHMP, TSK hl.m. Prahy a.s., apod.). Řeší se úřední záznamy postoupené Městskou policií, stížnosti občanů a MMS zprávy zaslané kontrolním odborem. V rámci zajištění čistoty kontejnerových stání budeme podporovat dokončení již v loňském roce započatých jednání s MHMP ohledně majetkového vypořádání pozemků, na kterých jsou umístěny sběrné nádoby na směsný odpad. Podporujeme přenesení odpovědnosti za udržování čistoty a pořádku u kontejnerových stání (včetně přilehlého okolí) na vlastníky bytových domů, a to novelou zákona o hlavním městě Praze. Nádoby na směsný odpad jsou spojeny s provozem bytových domů. Předpokládáme, že toto opatření by přineslo výrazné zlepšení celkové situace v této oblasti. Štěpán Hošna, klub ČSSD

02. 03. 2016

Přestože jsou z rozpočtu městské části vyčleněny na úklid milionové částky, stížností na nepořádek neubývá. MČ Praha 13 má ve správě asi 170 ha zeleně. Jde především o parky, vnitrobloky a některé předzahrádky. Je to ale pouze část ploch, které si vyžadují pravidelný úklid. Další jsou ve správě nebo v majetku Magistrátu hl. m. Prahy, TSK nebo soukromníků. Jednotlivým klubům v zastupitelstvu městské části jsme položili následující otázky: Jakým způsobem byste zapojili do zajištění čistoty a pořádku všechny dotčené subjekty? Jaká opatření byste navrhovali?

 

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

Stávající způsob zajišťování čistoty a pořádku na Praze 13 považujeme v zásadě za funkční. Při zjištění nedostatků v rámci pravidelných kontrol jsou vyzýváni vlastníci či správci pozemků, kterými jsou fyzické osoby, podnikatelé a právnické osoby (včetně MHMP, TSK hl.m. Prahy a.s., apod.). Řeší se úřední záznamy postoupené Městskou policií, stížnosti občanů a MMS zprávy zaslané kontrolním odborem. V rámci zajištění čistoty kontejnerových stání budeme podporovat dokončení již v loňském roce započatých jednání s MHMP ohledně majetkového vypořádání pozemků, na kterých jsou umístěny sběrné nádoby na směsný odpad. Podporujeme přenesení odpovědnosti za udržování čistoty a pořádku u kontejnerových stání (včetně přilehlého okolí) na vlastníky bytových domů, a to novelou zákona o hlavním městě Praze. Nádoby na směsný odpad jsou spojeny s provozem bytových domů. Předpokládáme, že toto opatření by přineslo výrazné zlepšení celkové situace v této oblasti.

Štěpán Hošna, klub ČSSD

Paní Anička snad zastavila čas

01. 03. 2016

V Klubu seniorů III oslavila ve středu 20. ledna své 95. narozeniny paní Anna Horáková. Mezi množstvím gratulantů, kteří přišli stále usměvavé a optimistické oslavenkyni popřát, nechyběli zástupce starosty Pavel Jaroš, vedoucí odboru sociální péče Helena Volechová, předseda sociálního výboru Aleš Mareček, ředitel Střediska sociálních služeb Prahy 13 Jiří Mašek nebo přátelé z klubu seniorů, jehož členkou je od samého začátku, tedy zhruba 15 let.

 

Hodně z nás by mohlo paní Aničce závidět, co všechno zvládne. Denně si vaří, zvládá všechny domácí práce, udržuje pořádek ve svém bytě, dokonce přiloží ruku k dílu na zahradě chalupy na Křivoklátsku. Tam od jara do podzimu jezdí se svým synem, který je pro ni velkou oporou. A jaká byla samotná oslava? Skvělá – příjemná atmosféra, spousta květin, dárků, pohoštění, hudba, tanec... Některé ženy zkrátka mají to štěstí, že jim přibývající léta neubírají ani na síle ani na půvabu. A mezi takové paní Anička bezesporu patří. A my jí přejeme, aby to tak bylo ještě dlouhou řadu let.

Neziskovky na radnici

01. 02. 2016

Pravidelné setkání místních neziskových organizací s vedením radnice se uskutečnilo 15. prosince. Zástupce neziskovek, které poskytují  sociální a návazné služby klientům v Praze 13 a jsou podporovány dotacemi z rozpočtu městské části, přivítali místostarosta Pavel Jaroš, předseda sociálního výboru Aleš Mareček a vedoucí odboru sociální péče a zdravotnictví Helena Volechová. Na programu byla kromě poděkování za dosavadní spolupráci diskuze o dalším směřování sociálních služeb v městské části

iconSídlo sekretariátu
OVV
Ohradské náměstí 1627
152 00 Praha 13
icon+420 602 459 198
iconovv.praha13@cssd.cz
iconwww.cssdpraha13.cz